Logistikknyhetene

Per Dagfinn Wolden

Logistikkjournalist / Journalist

Formidleren av menneskene bak logistikken!

Med over 20 år som bransjeblad-redaktør og en over 40 år lang journalist-karriere innen nyhetsmedier og dagspresse har jeg skjønt at det er mennesket som er drivkraften til utviklingen, og som står bak det meste.

Derfor har menneskene bak logistikken en sentral plass i Logistikknyhetene.no. og i nyhetsbildet.

Samtidig utfordrer jeg med selv med denne publikasjonen, og hvor jeg har frie tøyler til å skrive om det jeg vil.


Livet og samfunnet er i konstant endring. Det gjelder også transport- og logistikk-bransjen, en næring jeg er så fasinert av. Men tekst og journalistikk går aldri av moten. Derfor er det så viktig å holde tak i og beholde respekten for det skrevne ord.

Det handler selvsagt om at vi har glede og interesse av det vi leser.

Å få lov til å holde fokus på et svært spennende fagfelt gjennom to ti-år føler jeg som et privilegium, et privilegium jeg vil fortsette med i tiden som kommer.