Svenskene på jernbane-toppen

av

Omtrent 60 % av containerne som fraktes til og fra Gøteborgs havn fra innlandet går med jernbane. Det er et tall som få andre internasjonale større havner kan måle seg med.

Riktignok har den reduserte containerimporten kombinert med vedlikeholdsarbeid på landets jernbaneinfrastruktur ført til en nedgang på 9 % sammenlignet med fjorårets rekordnivåer.

Det kan vi lese i Gøteborgs Havns volumrapport for tredje kvartal 2023.

Sterk eksportindustri fører til økende containervolumer i Gøteborgs havn

Den svenske kjøpekraften er fortsatt lav i kjølvannet av økonomisk nedgang, noe som resulterer i redusert containerimport.

Imidlertid øker den samlede containerhåndteringen i Gøteborgs havn ettersom den svenske eksportindustrien fortsetter i positiv retning, med skogbrukssektoren i spissen.

Nedgang også internasjonalt

Det totale antall håndterte containere går ned både i Sverige og internasjonalt.

Ifølge den siste tilgjengelige statistikken har det svenske markedet gått ned 4,5 %. Andre store europeiske havner viser en enda større nedgang, med havnene i Rotterdam og Antwerpen som to eksempler, og som hver opplever en nedgang på 7 % i årets tre første kvartaler.

I samme periode økte antall håndterte containere i Gøteborg Havn med 3 % totalt.

Claes Sundmark, Vice President Sales and Marketing ved Gøteborgs Havn, kommenterer:

– Det internasjonale containermarkedet tegner et klart bilde av situasjonen i en avtagende økonomi. Det faktum at Gøteborg Havn vokser i denne sammenheng er nesten unikt. Som andre havner opplever vi en redusert importetterspørsel, men her ser vi en fortsatt høy etterspørsel i svensk eksportindustri som fortsetter å levere over hele verden.

Skog skiller seg ut

Eksporten av skogprodukter skiller seg mest ut med fortsatt økning fra allerede høye nivåer.

– En forklaring er overføringen til Gøteborgs havn fra andre havner, men den svenske skogindustrien har også styrket sin posisjon i det globale markedet med flere søknader og økt etterspørsel, spesielt siden den russiske skogen praktisk talt er fraværende i verdensmarkedet, sier Sundmark.

Antall håndterte nye kjøretøy i Gøteborgs havn økte 15 % i løpet av årets tre første kvartaler.

Både import og eksport øker, og havnen opprettholder posisjonen som Sveriges største kjøretøyhavn med god margin.

RoRo, som står for roll on/roll off, refererer til trailere og annen rullende last som transporteres på skip med hyppige linjefart innenfor Europa.

Intraeuropeisk RoRo-trafikk gikk ned 6 % i løpet av årets tre første kvartaler. I likhet med containersegmentet har importvolumet gått ned, men oppgangen på eksportsiden har ikke kompensert i samme grad som i containersegmentet.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: