Tyskland hever veiavgiften – Dette utfordrer næringen

av

Kraftig kostnadsøkning i den tyske veiskatten fra 1. desember utfordrer transport- og logistikknæringen.

(Bilde: ColliCare er bare en av aktørene som berøres av den kraftig økningen i den tyske veiavgiften fra 1. desember.)

Den tyske regjeringen har besluttet å øke veiskatten for lastebiler over 7,5 tonn. Bakgrunnen for justeringen er at en CO2-avgift vil bli lagt til det eksisterende veiskatt-systemet.

Dette vil ha betydelig innvirkning på kostnadene knyttet til trafikken til og fra Tyskland, samt på transitt-trafikken via Tyskland.

Prisen øker fra 0,19 eurocent pr. km til 0,348 eurocent. Bakgrunnen for justeringen er at CO2-avgiften legges til allerede eksisterende veiskatt.

Den nye avgiftssatsen innføres for å ta hensyn til de ekstra kostnadene som oppstår på grunn av CO2-utslipp fra transportsektoren.

Veiskatten ved transport til, fra og gjennom Tyskland, som også kalles MAUT, er en fast statlig avgift utenfor transportørenes kontroll.

Størrelsen på tilleggsavgiften avhenger av spesifikasjonene til det enkelte kjøretøyet. I likhet med dagens veiavgiftssatser vil CO2-avgiften bli beregnet som et cent-beløp pr. kjørte kilometer.

Det er særlig CO2-utslippsklassen, vekten, antall akslinger og kjøretøyets forurensningsklasse som påvirker størrelsen på denne tilleggsavgiften.

I dag må transportfirmaer betale infrastrukturavgift, støyavgift og luftforurensningsavgift når de har biler på tyske veier. Med det nye takstsystemet må de også betale CO2-utslippsavgift.

I tillegg må kjøretøy over 3,5 tonn også betale avgift fra 1. juli 2024, noe som tidligere har vært unntatt.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d