Bane Nor: Ikke kjøreklar før 2024

av

E6 i Gudbrandsdalen er ikke fullt kjørbar før tidligst 2024 etter brukollapset.

Konsernsjef Henning Bråtebæk (bildet) i Bane Nor forteller til NRK tirsdag at han forventer å kunne starte nødvendig utfylling for å løfte ut bruspennene på Randklev bru i Ringebu neste uke.

En megakran skal brukes til arbeidet.

Bruen kollapset 14. august. Nå har Jernbanedirektoratet og andre jernbaneaktører kunngjort hvilke konsekvenser dette får.

Det er ikke funnet noen bru i Skandinavia som kan erstatte Randeklev bru.

– Derfor mener Bane Nor at den beste løsningen er å ta opp brufundamentene på land, få sjekket dem og forhåpentligvis bruke dem, forteller Henning Bråtebæk, og som ikke legger skjul på at dette vil ta tid.

Brua fikk store skader etter kollapsen som følge av flommen etter ekstremværet Hans.

Dovrebanen går over jernbanebrua, og togtrafikken har vært stengt på grunn av dette siden.

Les også her: https://logistikknyhetene.no/2023/08/14/jernbanebrua-ligger-i-elva-rorosbanen-ma-lose-godstrafikken/

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d