Pilene peker oppover for OTTS – Kjører godt skodd inn i fremtiden

av

– All vår topplinjevekst er gjennom nye kontrakter, forteller en komfortabel Geir Prytz Heen til Logistikknyhetene.no.

Den daglige lederen i OTTS AS er svært tilfreds med at selskapet er inne i en sterk vekstfase, og med en økning på 37 prosent i 2022 (96 mill. kroner) i forhold til året før.

Selskapet som nærmer seg 400 millioner kroner i omsetning registrerer også så langt i år en ytterligere vekst i forhold til fjoråret.

– Litt mer konkret om markedssituasjonen?

– Pt. ser det bra ut for 2023, men vi er som resten av bransjen spent på om vi klarer å opprettholde aktivitetsnivået inn i 2024, men vi er optimister. Vi har flere langvarige, større kontrakter som vil gå uavhengig av konjunkturer. Dette tror vi vil gi ytterligere vekst fremover, forteller Prytz Heen til Logistikknyhetene.no.

– Og utfordringene er?

– Rammevilkårene for bransjen er en stor utfordring, i tillegg til rekruttering, uforutsigbare myndigheter med tanke på tilskuddsrammer for ny teknologi, forteller OTTS-lederen, og som i dag styrer et selskap hvor byggevarer, spesialtransport av betongelementer, massetransport og asfalt representerer størstedelen av transporten.

OTTS-leder Geir Prytz Heen

– Hvordan er OTTS berørt av netthandel-utviklingen?

– Den berører ikke OTTS da vi bevisst har holdt oss unna det segmentet, prisene er for lave og vi har ikke sugerør i noens statskasse, sier en litt humoristisk Prytz Heen.

Det er her skoen trykker

– Men fremtidsutsiktene høres da lyse ut?

– Ja, det er de. Men det er en hake ved det hele, fremhever OTTS-lederen og viser til bransjens rekrutterings-utfordringer med stor mangel på sjåfører.

– Men det finnes vel løsninger?

– Løsningen på sjåførmangel er et vanskelig spørsmål som det er meget vanskelig å på-berope seg fasiten på. Men etter min mening så handler mye om å gjøre bransjen mer attraktivt.

– Og på hvilken måte?

– Lønn må opp. Det krever at en samtidig må øke transportprisene. Marginene i bransjen er for lav, og ikke minst må arbeidsvilkår for sjåførene forbedres, understreker Geir Prytz Heen.

OTTS-lederen fremhever også at dagens sjåfører har for uforutsigbare arbeidsforhold og arbeidstider, og at det langs veien er alt for dårlige fasiliteter.

– Men hvem er det som velger sjåføryrket i dag?

– Vi ser at veldig mange av sjåførene i dag er enten under 25 år, eller over 50. Det er derfor stor mangel på sjåfører mellom 25 og 50 år.

– Men hva skyldes denne store skjevheten?

– Mange forsvinner fra yrket når de skal stifte familie. Arbeidslivet bak rattet er ikke så lett å kombinere med et familieliv. Denne livssituasjonen krever tilstedeværelse i heimen. Men så er dette også dessverre vanskelig å forene med mange sjåførjobber.

– Hva er løsningen?

– Ja, si det. Hvordan vi skal løse dette er vanskelig. Men det som er helt klart, er at det kreves samspill mellom alle ledd fra oppdragsgiver/transportkjøper til sjåfør. Her må vi se på løsninger som å gi sjåfører mer fri, gjennom gode skiftordninger, sier Prytz Heen.

– Men hva med sjåføryrkets renommé, er det noe å ta tak i her?

– Ja, det er ingen tvil om at vi må markedsføre sjåføryrket som et positivt yrkesvalg. På dette området begynner for eksempel NLF å bli flinkere.

– Andre ting som påvirker de store sjåfør-utfordringene?

– Dessverre klarer mange sjåfører gjennom ukontrollert bruk av sosiale medier å skrive folk fra å droppe sjåføryrket. Her er det mange som burde gå i seg selv, og for heller å fremsnakket yrket, understreker OTTS-lederen, overfor Logistikknyhetene.no.

Kjører godt skodd inn i fremtiden

  • OTTS kjører inn i fremtiden med god ballast til å møte utfordringene. Og det er vel ikke til å legge skjul på at selskapet kjørte inn i en ny storhetstid etter at de flyttet fra Orkanger Terminalen til transportselskapets hovedbase på Tiller i Trondheim.
  • Selskapet tilbyr parti-leveranser innen byggsektor fra Pir2 i Trondheim. OTTS har også distribusjon for Elektroskandia i Midt-Norge.
  • I dag er OTTS blant landets 10-15 største transportselskaper innen veitransport.
  • Geir Prytz Heen overtok rattet OTTS-rattet i 2017.
  • I dag er markedssituasjonen positiv for selskapet.
  • Historisk har asfalt vært en stor driver i OTTS, og i 2019 stod asfalt for 48% av total omsetning.
  • I 2022 er dette avtrykket redusert til rundt 30% uten at omsetning er redusert. Dette skyldes vekst i andre segmenter som spesialtransport, kran og massetransport.
  • I fjor etablerte OTTS seg også i Møre og Romsdal (drift av asfaltkontrakter) og i Østfold innen segmentet spesialtransport. All topplinjevekst i OTTS er gjennom nye kontrakter.

Fakta: OTTS

Adresse: Kveinildmyra 5, Tiller
Daglig leder: Geir Prytz Heen
Hovedvirksomhet: Transportvarehus innen landbasert transport, dekker alle segmenter
Ant. ansatte: 19
Bilpark: Bileiere disponerer totalt rundt 450 biler
Omsetning: 383 mill. kroner (2022)

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: