Innlandsporten fredag: Nå akselererer overgangen til fossilfri tungtransport

av

Fredag ble den lansert. Østlandets første komplette energistasjon for tungtransport. Den skal bidra til betydelig reduksjon av veitransportutslipp.

(Bilde: – Infrastrukturen må på plass, sier Guttorm Tysnes, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund. Alle fotos: Kristian Singh-Nergård, Østlandssamarbeidet/Osloregionen.)

Lanseringen av planene for en teknologinøytral energistasjon på Innlandsporten markerer et stort skritt fremover for grønn transport i Norge.

Hovedmålet er å akselerere overgangen til fossilfri tungtransport.

Guttorm Tysnes, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund påpekte utfordringene lastebileiere står overfor når de skal velge riktig teknologi.

Han oppfordrer til en mer balansert tilnærming fra myndighetene og poengterte behovet for støtte og forutsigbarhet i denne overgangsfasen.

Stor ståhei på Innlandsporten

Det var stor ståhei ved Coop Prix på Innlandsporten fredag.

Her var lokale politikere, representanter fra grønn næringstransport, nøkkelaktører fra offentlig sektor og ledere fra de viktigste infrastrukturutviklerne som Coop, Gasum, Vireon og Ionity samlet.

Blant deltakerne var Per-Gunnar Sveen, fylkesvaraordfører i Innlandet fylkeskommune, og som uttrykte støtte til prosjektet og kalte det et eksempel på den ønskede utviklingen.

Han påpekte at Stange går foran, og at dette er det grønne skiftet i praksis.

Fylkesvaraordfører Per-Gunnar Sveen

Stange-ordfører Bjarne H. Christiansen understreket viktigheten av at ingen matjord går tapt og uttrykte håp om at prosjektet vil skape positive ringvirkninger for næringsutvikling i området.

Erik Habberstad, næringssjef i Stange kommune, beskrev etableringen av energistasjonen som en milepæl for grønn næringstransport i Norge. Han fremhevet hvordan stasjonen vil forenkle overgangen til nullutslippskjøretøy for transportsektoren og redusere utslippene fra tungtransporten.

Coops Dag Roger Rinde

Dag Roger Rinde, administrerende direktør i Coop Innlandet, delte entusiasmen for prosjektet og forklarte at Innlandsporten vil være en av Norges største energistasjoner.

Han understreket viktigheten av samarbeid med kommunen og hintet om spennende fremtidsplaner som de ikke avslørte ennå.

– Å få på plass infrastruktur er avgjørende

Gasums salgsdirektør Jogeir Munkeby

Gasum, som har driftet en biogassfyllestasjon i området i ni måneder, ser på Innlandsporten som et strategisk knutepunkt for biogass og andre grønne drivstoff.

Selskapet Ionity planlegger å bygge offentlige hurtigladere for lastebiler på østsiden av E6, og Vireon arbeider med å etablere en hydrogenstasjon for komprimert hydrogen på vestsiden av E6.

Privat og offentlig samarbeid

Lotta Möllerfalk, rådgiver energi og miljø, Østlandssamarbeidet.

Lotta Maria Möllerfalk, Sivilingeniør i energi, miljø og ledelse, kunne stolt lansere Innlandsporten på fredag.

– Det er et av de største og viktigste energistasjonsprosjekter på Østlandet så langt, sier Möllerfalk.

Og hun fremhever følgende:

– Skal vi redusere utslippene fra veiene, må transportaktørene tilbys et alternativ til diesel. Det er akkurat denne typen utvikling vi ønsker å se. Det er slike aktører vi vil ha. Modig, kunnskapsrik og progressiv! Vi fortsetter å jobbe!

Energistasjonen er et ambisiøst prosjekt som representerer samlokaliseringen av elektriske ladestasjoner, biogassfyllestasjoner og hydrogenstasjoner.

Dette unike initiativet vil være en verdifull ressurs for transportnæringen.

Fra venstre: Stange-ordfører Bjarne H. Christiansen, Coops Dag Roger Rinde og Guttorm Tysnes, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund konstaterer at Innlandsporten er et unikt initiativ.

Energistasjonen blir ikke mindre attraktiv med tanke på at den er lokalisert på Innlandsporten, et nøkkelområde for transportkorridorene E6 og riksvei 3 mellom Oslo og Trondheim.

Prosjektet er også en del av det større initiativet " Energistasjoner for grønn næringstransport.

Dette initiativet søker å akselerere etableringen av energistasjoner på Østlandet i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen og infrastrukturaktører.

Prosjektet, som støttes økonomisk av Klimasats, vektlegger samarbeid og koordinering for å oppnå en rask omstilling av tungtransporten mot utslippsfrihet.

Ifølge Østlandssamarbeidet er energistasjonen på Innlandsporten et inspirerende eksempel på hvordan offentlige og private aktører kan samarbeide for å fremskynde grønn transport, og det gir håp om at Norge kan nå sine klimamål og skape en mer bærekraftig fremtid for transportsektoren.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: