75 mill. til godstog-selskapene

av

Regjeringen brukte fredagens Statsråd som redskap for å sette av 75 millioner kroner til godstog-selskapene etter «Hans» og brukollapsen på Dovrebanen.

(Bilde: Godstog på Rørosbanen. Foto: Øystein Grue, Bane NOR)

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har tidligere varslet at det vil bli opprettet en ordning for å støtte godstogselskapene som rammes av brukollapsen på Dovrebanen i Ringebu.

Det tilligger Stortinget å vedta endringer i statsbudsjettet for 2023, men Stortinget trer ikke sammen før i begynnelsen av oktober. Det vil da ta noe tid før regjeringens forslag til økonomisk støtteordning for godstogselskapene kan behandles.

Rask økonomisk støtte

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Per Dagfinn Wolden

– Vi benytter derfor adgangen Kongen i statsråd har til å pådra staten utgifter uten bevilgning når dette er uomgjengelig nødvendig, sier samferdselsministeren.

Utgiftene som nå pådras, skal begrenses til det som er strengt nødvendig frem til Stortinget får behandlet saken. Regjeringen har satt en øvre grense for samlede utbetalinger på inntil 75 millioner kroner.

– Støtten som de rammede gods-selskapene på Dovrebanen nå får, skal sikre at de fremdeles kan frakte nødvendig gods på jernbane frem til endelig innretning av støtteordning er klar, sier samferdselsministeren.

Støtteordningen skal forvaltes av Jernbanedirektoratet, og som vil utbetale støtte til godstogselskapene innen kort tid.

Forslag til støtteordning

Regjeringen vil innen kort tid fremme en proposisjon til Stortinget om å opprette en støtteordning. Denne vil være begrenset til selskaper som frakter gods på Dovrebanen og som er påført tap som en direkte konsekvens av brukollapsen i Ringebu i august 2023.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d