Kaptein Svein Arild Vatsø og Keelspot entrer T&L-skuta

av

Han oppfordrer på det sterkeste å bruke sjøveien til å halvere fraktkostnadene.

– Vår forretningsidé er å etablere en markedsplass for ledig transportkapasitet til sjøs, og for dermed bidra til større kapasitetsutnyttelse på båter og skip.

Det forteller Svein Arild Vatsø til Logistikknyhetene.no.

Nå er den tidligere skipperen kaptein på egen skute

Svein Arild Vatsø er gründer og daglig leder i Keelspot.

– Jeg har selv jobbet som skipper på kystbåter i mange år, og har ofte undret meg over hvor mye ledig plass det har vært på dekk. Det er jo ikke miljøvennlig å frakte «luft» langs kysten, sier Vatsø.

Han understreker hvor lite som har skjedd siden rederiene gikk fra faks til e-post.

– Det vil vi som ferskt selskap gjøre noe med, forteller gründeren for Keelspot, et selskap som skal bidra til å redusere transportkostnader for transport- og logistikkselskaer, ved å gjøre det enkelt å flytte varene fra lastebiler til skip.

Han vil rett og slett gjøre kystfart mer tilgjengelig.

I fjor sa han opp jobben i Buksér og Berging AS for å sette en gründerdrøm ut i livet. I praksis vil det si å bygge opp Keelspot, en digital plattform som skal effektivisere fraktoperasjoner langs kysten.

Vatsø har en sterk vilje til realisering av selskapet som skal styrke konkurransekraften til kystfarten i Norge.

Markedsplass for digitale transaksjoner

Keelspots utvikler Ivar Borthen (t.v.) og en av flere pilotkunder, Ronny Paulgaard-Pettersen i Tellus Logistics 

Keelspot er en markedsplass for kystfart som muliggjør digitale transaksjoner, og hvor det er full synlighet mellom skipsoperatører, speditører og lasteeiere.

– Vårt selskap vil transformere måten kystfart gjøres på i dag, i form av bedre operasjonelle besparelser, økt fartøyutnyttelse og en forbedring av bærekraften for hele næringen, forteller en optimistisk Vatsø til Logistikknyhetene.no.

Han fremhever at Keelspot er en digital markedsplass for kommersiell kystfart, og som gjør det mulig å kontrahere et raskere og mer kostnadseffektivt alternativ.

– Verktøyet gir deg mulighet til å jobbe smartere for bedre utnyttelse av alle ressurser på en felles plattform, sier Vatsø, som også fremhever en annen ting:

– Applikasjonen vi utvikler forenkler hverdagen i form av tidsbesparelse, forenkling av kjøpsprosessen, samt erstatter bl.a. epost og telefon som hovedkanal for bestilling og kommunikasjon.

Logistikktalentet Jon Runar Heggelund er Customer Success i Keelspot.

Vatsø og samarbeidspartnerne, som nå er i sluttfasen med å ferdigstille første versjon av produktet, ønsker nå å etablere samarbeid med pilotkunder for å sikre optimal kundeverdi for løsningen.

– Hovedtanken er å gi oversikt og eksponering for rederier, samt forenkle kjøpsprosessen for lasteeierne. Det gjelder spesielt de mindre aktørene, og som ikke har et etablert apparat rundt seg, sier Vatsø.

Og så understreker han følgende:

– Konkurransen fra jernbane og landtransport er merkbar langs store deler av kysten. Det er et segment Keelspot vil gjøre noe med, selv om vi ikke har planer om å ta det digitale verktøyet opp på land. Samarbeid mellom brukere og industrien er en nøkkelfaktor, sier Vatsø.

Store forutsetninger for å lykkes

Gjennom stor grad av tillit mellom aktørene, transparente prosesser og reell kundeverdi, har Norge forutsetninger for å lykkes på en måte som andre nasjoner vil ha utfordringer med å kopiere, ifølge Keelspot-gründeren, som også fremhever at initiativet vil ha stor betydning for å styrke konkurransevilkår for nærskipsfarten.

– Ved å forenkle språket, og gjøre segmentet mer tilgjengelig, vil vi bidra til å flytte mer gods fra vei til sjø, forteller Svein Arild Vatsø til Logistikknyhetene.no.

Daglig leder og gründer Svein Arild Vatsø (midten) flankeres av Jon Runar Heggelund (t.h.), Head of Customer Success, og Peter Hove Hildebrandt som arbeidende styreformann. 

Verdiene med Keelspot

For vareeier: Tidsbesparelse, forenkling av kjøpsprosessen, og som tar bort epost og telefon som hovedkanal for bestilling og kommunikasjon. Lavere fraktkostnad på grunn av større og raskere tilgang til fartøy.
Miljøbesparende leveranse.
Verdi for reder/skipsoperatør: Grundigere bilde av markedet, større oversikt og mulighet til å planlegge frem i tid.
Nye kundegrupper, større eksponering og enklere å finne oppdrag/laster ved å administrere selv.
Utnytte fartøy-kapasiteten mer og drive grønnere med operasjonelle besparelse.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d