Imponerende logistikk i Hanekleiva

av

Omsetning på rundt 14 milliarder, totalt 46 egeneide distribusjonsbiler og 15 innleide, 45 semitraller og hengere, og 100 trucker til bruk på leveranse i butikk.

(Bilde: Adm. direktør Knut-Andreas Kran i Asko Oslofjord forteller til Logistikknyhetene.no om en imponerende logistikk i Hanekleiva.)

Vi snakker om Asko Oslofjord og tall for 2023, ett år etter åpningen av selskapets terminal i Sande i fjor høst.

Asko Oslofjord i Hanekleiva byr på imponerende logistikk.

Totalt har selskapet rundt 400 medarbeidere fordelt på to lagre i Sande og på Vestby.

– Vi startet også lagerføring og plukk av frukt og grøntvarer i februar i år, forteller adm. direktør Knut-Andreas Kran i ASKO OSLOFJORD til Logistikknyhetene.no.

Han forteller at den daglig utgående godsmengde fra logistikkbygget og lageret er på 3500 m3. Og det leveres varer fra mandag til lørdag på dagtid, kveld og natt.

Imponerende logistikk

Innen bransjen har bygget fått stor oppmerksomhet, og det snakkes om imponerende logistikk.

– Hva er det mest fascinerende med terminalen?

– En god arbeidsplass for våre medarbeidere i et miljøvennlig bygg som har oppnådd Breeam Nor Outstanding-sertifiseringen. Vi plukker varer ved hjelp av roboter og har et automatisert kjølt ferdig-lager, og hvor kunde-pallene lagres i seks høyder, forteller Kran.

Sjødroner med stabil og effektiv leveranse

Drone-klar for Oslofjorden. Foto: Per Dagfinn Wolden

– Men det er jo ikke til å unngå at vi nevner sjødronene mellom Horten-Moss. Hva er poenget med denne investeringen?

– Sjødronene er svært viktig. De gjør at vi sparer arbeidstid og gir oss mulighet til effektiv og stabil leveranse til våre kunder på østsiden av Oslofjorden gjennom hele døgnet. Sjødronene muliggjør at Asko Oslofjord AS når målet om helelektrisk transportkjede og nullutslipp innen 2026, understreker en optimistisk adm. direktør Knut-Andreas Kran til Logistikknyhetene.no.

Askos to førerløse og elektriske sjødroner har kapasitet til å frakte 150 vogntog daglig over Oslofjorden i en helelektrisk nullutslipps distribusjonskjede.

I tillegg er det investert i lastebiler som enten er elektriske eller går på klimavennlig drivstoff, noe som bidrar til både effektiv og miljøvennlig distribusjon av varene.

– De krysser fjorden med redusert bemanning, og snart vil de være fullstendig selvgående, forteller daglig leder Kai Just Olsen i Asko Maritime og primus motor for sjødroneprosjektet. Foto: Per Dagfinn Wolden.

Miljø og banebrytende teknologi

Kran er stolt over at logistikkbygget har fått godkjent Breeam Outstanding.

Miljøvennlig materialvalg med blant annet lavkarbonbetong, energiproduksjon fra solceller på taket og sedumplanter på resterende takflater og varmegjenvinning fra kjølekompressorene er noen av tiltakene i bygget.

Etableringen av Asko Oslofjord AS i Hanekleiva har vært en stor, viktig og effektiv prosess.

Logistikkbygget består av banebrytende teknologi og logistikkløsninger, og hvor hensynet til miljø og medarbeidere står sentralt.

Selskapet distribuerer dagligvarer til imponerende 300 butikker i store deler av Viken og deler av Vestfold og Telemark.

Mange av de ansatte fra det gamle lageret i Drammen med tradisjonelle jobber som plukkere, truckførere og lagermedarbeidere har fått opplæring og omstilt seg til å bli operatører av automasjonssystemene. Selskapet har også omskolert flere lagermedarbeidere til lastebilsjåfører i en tid der dette er mangelvare.

Fakta: Knut-Andreas Kran

Stilling: Administrerende direktør
Alder: 54
Født: 1969
Oppvokst: Oslo, Godlia/Østensjø
Yrkeserfaring: ASKO, NRK, SAS og Forsvaret
Utdanning: Krigsskolen Linderud og Excecutive Master of Management ved Handelshøyskolen BI

Fakta: ASKO Oslofjord AS

ASKO Oslofjord er et regionslager i Asko og er en del av NorgesGruppen ASA. Selskapet er lokalisert i Hanekleiva i Holmestrand kommune i Vestfold-Telemark fylke.
Ambisjonen er å være Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkpartner, tilby konkurransedyktige betingelser i varestrømmen og være bærekraftige og klimanøytrale.
Det automatiserte lageret i Hanekleiva er på 27.700 kvadratmeter og er 30 meter høyt. Lagerbygget er miljøsertifisert med Breeam NOR standarden.
Asko Oslofjord hadde første leveranse til butikk 1. februar i 2022 år og leverer til dagligvarekundene KIWI, MENY, SPAR, Joker, Bunnpris og Nærbutikken.
Forretningsområdet er dagligvarekunder i Buskerud, Østfold, Nordre Follo, vestre del av Akershus, nordre del av Vestfold og nord-østre del av Telemark. Fra lageret i Sande og med transittleveranser fra sentrallagerfunksjonene på Vestby kan selskapet tilby dagligvarekunder et sortiment på 24.000 varelinjer.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: