Nytt om folk i bransjen: Ny medspiller i Multisped

av

Multisped og daglig leder Rune Karlsen (bildet) har fått en ny medspiller på laget i Knut Egil Thorvaldsen.

Med Thorvaldsen som Transport Manager fra september har Multisped fått en erfaren bransjemann, og med 20 års bransjeerfaring etter at han ble ansatt som Dispatcher i Bring i 2003.

Her var han i åtte år inntil han begynte som Trafikkoordinator i Jetpak Norge AS.

Senere ble det ledende transport- og logistikkroller i LRN Distribusjon, Nammo Raufoss AS og som Befrakter i Multisped AS.

Og i september startet han opp som Transport Manager i sistnevnte selskap.

Knut Egil Thorvaldsen

Global speditør fra Raufoss

Toten-selskapet Multisped er en internasjonal speditør av dimensjoner, og som ble etablert av transport- og spedisjonsselskapene LRN, Toten Transport og Schenker i 2002.

Kontrakten omfattet all transport i Raufoss Industripark, og som var en av de største avtalene som var inngått på bil- og landtransportsiden i Norge. Selskapet fikk ansvaret for vei-, sjø- og flytransport.

Daværende daglig leder i Toten Transport, Terje Eriksen, og som hadde en sentral rolle i etableringen av det felles selskapet ble styreleder.

Selskapet disponerte allerede da flere tusen biler og trailere, og som sørget for ukentlig frakt av produkter fra industriparken på Raufoss til kunder i Norden og på kontinentet.

Den inngående transporten til industriparken styres av eierne, som tar hånd om returlast fra utlandet.

Multisped AS eies fortsatt i dag av Toten Transport A/S (60 %), LRN Transport AS (22,5 %) og Schenker AS (17,5 %).

Selskapet har som formål å tilby transport- og spedisjonstjenester til i hovedsak selskapene i Raufoss Industripark.

Virksomheten er også lokalisert i leide lokaler i industripark i Vestre Toten kommune, og hvor globale transportoppdrag distribueres derfra.

Etableringen av Multisped i 2002. Stående fra venstre: Erik Johansen, Raufoss United, Sverre Narvesen, Raufoss Industripark, Maarten Bech, Schenker, Roy Jakobsen, Hydro Automotive Structures, Per Anton Røise, LRN Transport, Terje Eriksen, Toten Transport, Iver Myrhaugen, Nammo. Foran Stig Morten Pedersen, daglig leder i det nyetablerte selskapet, Multisped AS. Foto: Per Dagfinn Wolden

130 trailere daglig ut i Europa

Årlig går 32.000 vogntog ut og inn av portene i Raufoss Industripark. Det er derfor ikke unaturlig at noen av landets største og beste transport- og spedisjonsbedrifter har tilhold her i regionen, og hvor Multisped AS er en av disse.

Multisped håndterer transport og toll for tysk og svensk bilindustri internasjonalt, de siste årene også for kinesisk bilindustri. Leveransene består eksport og import av store volum levert «just in time», i tillegg til mellomlagringsløsninger for å oppnå en svært effektiv logistikk.

Multisped tilbyr regulære forsendelser med alle transportmidler over hele verden, om det så er via sjø, fly, bil eller tog.

Multisped benytter avanserte systemer for styring av flåten, løsninger som ofte er direkte knyttet opp til kundenes ERP-løsninger, samt systemer for fortolling, sporing, miljørapport og økonomi.

Innen 48 timer har man tilgang på mer enn 500 norske biler på oppdrag i Europa, og som styres real time via et styringssystem fra Raufoss.

Multisped ønsker å benytte seg av de mest kostnadseffektive og miljøvennlige løsningene, og fokus er bærekraftig logistikk og transport.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: