Samferdselsstatsråden med støtte til OnRail og CargoNet

av

Samferdselselsminister Jon-Ivar Nygård vil ikke at person- og godstogselskapene som er rammet av ekstremværet skal stå alene. Nå stopper han faktureringen av infrastrukturavgifter overfor godsnæringen umiddelbart.

– Person- og godstogselskapene som er rammet av ekstremværet skal ikke stå alene. Regjeringen vil derfor utforme en ordning for å støtte godstogselskapene som rammes av bruddet på Dovrebanen, sier Nygård i en pressemelding.

Ekstremværet Hans har ført til store skader på infrastrukturen. Kollapsen av Randklev bru på Dovrebanen har gitt betydelige forstyrrelser i gods- og persontrafikken og rammet jernbanens kunder og selskaper.

Bane NOR er i gang med å planlegge ny bru og vurderer muligheten for midlertidige løsninger, men det vil ta tid.

Støtteordning kommer

Kollapsen av jernbanebroen rammer særlig OnRail og CargoNet som frakter gods på Dovrebanen.

Årlig fraktes gods som tilsvarer over 180.000 trailere på Dovrebanen. En tredjedel av landtransporten mellom Oslo og Trondheim går på bane. Gods- og persontrafikken videre nordover til Bodø er også sterkt berørt.

–Vi vet at den økonomiske situasjonen er kritisk for enkelte selskaper, og regjeringen vil hjelpe selskapene å håndtere følgene av ekstremværet Hans. Jeg kan ikke si sikkert når en støtteordning vil være på plass, men den kommer, sier samferdselsministeren.

Godstransport prioriteres på Rørosbanen

Det er allerede inngått avtaler mellom Jernbanedirektoratet og SJ Norge om endret rutetilbud som følge av ekstremværet.

SJ Norge som årlig kjører 800.000 passasjerer på fjerntogene mellom Oslo og Trondheim er også sterkt belastet av krisen.

Fra i dag, 4. september, går det buss for tog mellom Lillehammer og Dombås. Nattoget er innstilt uten alternativ transport.

– Lønnsomheten i godstogbransjen har lenge vært utfordrende. Det er nødvendig å støtte togselskapene for å opprettholde trafikken så langt som mulig, og sikre at trafikken kommer tilbake til normalt nivå så raskt som mulig etter at ny bru på er på plass. Hvordan en støtteordning vil se ut, er ikke besluttet. Ordningen skal ha en hensiktsmessig byrdefordeling mellom stat og selskapene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: