Usikre tider til tross: Skandinavias største havn holder stand

av

Nordens største, og trolig også Norges største havn, fortsetter å opprettholde et høyt godsvolum. Totalt ble det håndtert 446.000 TEUs ved Göteborgs havn i løpet av første halvår 2023. Det representerer en økning på 3 prosent sammenlignet med samme periode året før.

(Foto: Göteborg havn)

Over halvparten av Sveriges containertransporter håndteres i Göteborg havn, de fleste på APM Terminals containerterminal.

Havnen holder stabilitet i lastegjennomstrømningen til tross for usikre tider.

Som Sveriges største havn er Göteborgs havn selvfølgelig sentral for svenske gods- og logistikkaktører, men også for norsk, skandinavisk og global godstransport.

Ifølge den svenske havnens godsvolumrapport for første halvår 2023 fortsetter det høye volumet i de fleste fraktsegmenter, og det til tross for den pågående økonomiske nedgangen både globalt og innenlands.

Enestående på jernbane

Rundt 60 prosent av containerne som transporteres til og fra havnens innlandsdestinasjoner transporteres med jernbane, et tall som få andre store internasjonale havner oppnår. Vedlikeholdsarbeid på den svenske jernbaneinfrastrukturen i første halvår og begrensede muligheter for ekstra tog har imidlertid påvirket volumene negativt. Disse faktorene, sammen med reduserte importvolumer, førte til en nedgang på 9 prosent i løpet av første halvår 2023. Dette er sammenlignet med samme periode i 2022, som var et rekordår for jernbanebårne containere ved Göteborg havn.

Antall håndterte kjøretøy ved Göteborg havn økte med 12 prosent i løpet av første halvår. Både import og eksport øker, og havnen opprettholder sin posisjon som Sveriges største bilhavn med betydelig margin.

– Dette resultatet kan først og fremst tilskrives svensk eksportindustri, som fortsetter å levere. Generelt observerte vi en betydelig nedgang i importen i første kvartal, noe som er en logisk konsekvens av redusert svensk kjøpekraft og økt forsiktighet. Importvolumet har imidlertid gradvis stabilisert seg i løpet av våren og sommeren. Når vi ser fremover mot høsten, ser vi ytterligere oppgang på importsiden og fortsatt press på eksporten, sier Claes Sundmark, salgs- og markedsdirektør i Göteborg havn.

Claes Sundmark, salgs- og markedsdirektør i Göteborg havn, ser positivt på fremtiden for godstransporten. (Foto: Göteborg havn)

Og han fortsetter:

– Det er absolutt gledelig for oss å se at havnens volumer øker til tross for usikre tider. Men siden Göteborg havn tar markedsandeler fra andre havner, reflekterer ikke nødvendigvis de økte volumene de konjunkturene vi har nå, selv om det normalt er en god indikator, sier Claes Sundmark.

Intra-europeiske ro-ro-volumer falt med 6 prosent i løpet av det siste halvåret. I likhet med containersegmentet er det først og fremst lavere importvolum som er hovedårsaken til nedgangen.

Cruiseaktiviteten i Göteborg havn går mot nok en rekordsesong med over 90 planlagte anløp. I løpet av det siste halvåret økte antall samtaler med 32 prosent. Antall fergepassasjerer fortsatte også å stige. 636.000 passasjerer i første halvår markerte en økning på 18 prosent.

Håndteringen av konvensjonelle tørrbulkskip fortsatte også å øke. Totalt ble det håndtert 199.000 tonn tørrbulk, noe som representerer en økning på 5 prosent sammenlignet med første halvår 2022. Bak denne økningen ligger først og fremst eksport av skogsprodukter og byggematerialer.

Håndteringen av energiprodukter i havnen gikk ned med 12 prosent sammenlignet med samme periode året før. Investerings- og vedlikeholdsstopp ved raffinerier, sammen med et ugunstig lagringsmarked, er de viktigste faktorene bak denne nedgangen.

Göteborg havn gjennomstrømming, første halvår 2023

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: