Redaktørens innspill: Er Gøteborg Hamn «Norges største godshavn»?

av

Ja, jeg bare spør. For den påstandens har versert i en årrekke innen norsk gods-, transport- og logistikkbransje.

Jeg skrev selv i en artikkel i 2019 at den svenske havnen seiler opp til å bli «Norges største godshavn»: https://www.goteborgshamn.se/.

Det var i forbindelse med at Magnus Kårestedt forlot sjefsstolen i havnen, og hvor han overlot roret til nye krefter.

Kårestedt ledet havnen i 15 år fra 2003, i en periode med sterk utvikling av et globalt transport- og logistikk-knutepunkt med et verdensomspennende linjenett.

Norske havner har også hatt store ambisjoner med å gjøre Gøteborg til nav-havn for Norge, noe de langt på vei har lykkes med.

Havnen har hatt en intensiv utviklingsperiode. Men utviklingen har ikke pågått uten turbulens og stridigheter, som for eksempel mellom APM Terminals og havnearbeidernes faglige organisasjon for ikke altfor mange år tilbake.

Gøteborg Hamn har i mange år sett på Norge som en del av sitt marked. Mye gods kjøres på trailer fra havnen til Norge. Utviklingen av gode togforbindelser på denne aksen har også blitt godt mottatt.

Den svenske havnen har lenge hatt et meget godt samarbeid med norske havner. Gøteborg Hamn har da også i en årrekke imøtekommet norske og svenske importører og eksportører, til beste for sjøbaserte logistikkløsninger for bedrifter, samfunn og befolkning.

Og den gode «matchen» mellom Gøteborg havn og norske gods-, transport- og logistikkaktører er en dyd av nødvendighet.

Noen mener at påstandene om «Norges største godshavn» er en myte, av en eller annen merkelig grunn, og en sannhet med modifikasjoner.

Men myten lever fortsatt hos mange, også hos ansatte i Göteborg Hamn.

Helt klart er det i alle fall at havnen til «søta bror» har en viktig posisjon, ikke bare for Norge, men for hele Skandinavia, sågar også globalt.

Norske havneledere opplever heller ikke Göteborg-havnen som en direkte konkurrent, men heller en viktig samarbeidspartner og gods-nav.

Det er kommet uttalelser om at altfor mange ukyndige bruker den feilaktige påstanden, uten å ane hva de snakker om.

Dette er drøye utsagn.

Gøteborgs Hamn har en fremskutt plass i en sjøveis, global godstransport.

Men det er heldigvis noen som med bena på bakken reflekterer og har mer realistiske meninger om denne svenske havne-myten.

– Myter overlever ved å spille ulike roller til ulike tider. Så også med denne, men det gjør ikke myten riktigere. Riktig har den da heller aldri vært, men kanskje tiden nå er inne for å legge denne myten til siden.

Det uttalte Oslos havnedirektør, Ingvar M. Mathisen, for en tid tilbake.

Men det er likevel noen forhold som gir en viss troverdighet til myten om Göteborg som Norges største havn.

Som for eksempel at mange svenske vareeiere har sterke merkenavn og kjeder med butikker i Norge. Og vareeierne med sentrallager i Sverige distribuerer varer til norske butikker.

Men som Oslos havnedirektør hevder:

– Norge kan ikke anses som et marked, stort og attraktivt nok, som tiltrekker seg sentrallager-funksjoner for enkelte butikkjeder. Dette forteller nok mer om Norge som marked enn om havnene.

Sverige har også en stor eksportindustri med stort kundegrunnlag i Europa. Dette åpner muligheter til flere destinasjoner, med stor kapasitet og høy frekvens, spesielt for ro/ro-linjer.

Men der norske havner ikke eksisterer, eller er for dårlige, er det for norske importører og eksportører mulig å benytte seg av disse godene, via Gøteborg Hamn.

Men dette hevdes å ikke utgjøre de helt store volum, og langt fra nok til at myten «Norges største godshavn» får leve videre, så lenge det ikke er belegg for påstanden.

Han vil nok fortsatt se til Norge

Gøteborg Hamns nye leder, Göran Eriksson.

I dag er det Göran Eriksson som leder Göteborgs Hamn AB, etter at han tiltrådte rollen som administrerende direktør 7. august.

Han overtok etter Elvir Dzanic, og som ga seg som havnedirektør etter knapt fire år i stillingen.

Dzanic har gått til rederinæringen, og som direktør for rederiet Wallenius Sol.

Gøteborg Hamns nye leder, Göran Eriksson, kommer fra stillingen som administrerende direktør for GAC-gruppens selskaper i India. Han har vært ansatt i GAC-gruppen i ulike stillinger siden 2012. Han har lang erfaring med å jobbe i internasjonal konkurranse innen shipping og logistikk.

I sin videre utvikling av den svenske havnen, og med helt klart mange utfordringer, vil han nok sette stor pris på fortsatt samarbeid med norske havner, og norsk gods-, transport- og logistikknæring.

Men i likhet med bransjen for øvrig blir nok grønn omstilling og fremtidens energiforsyning de fremste fokus-oppgavene.

Og Eriksson er, i likhet med oss andre, opptatt av at næringslivet trenger en rask overgang til bærekraftige og effektive transportsystemer.

God helg!

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: