Ber om ytterligere utsettelse av Digitoll

av

NHO LT anbefaler nå at avviklingen av direktekjøringsordningen utsettes til våren 2025.

(Bildet: Martin Berntzen Often ber om ytterligere utsettelse av Digitoll-reformen)

Advokatfullmektig Martin Berntzen Often i NHO Logistikk og Transport (NHO LT) mener at høringsarbeidet må være ferdigstilt, før man kan sette en dato for avvikling.

– Reformen må være klar i sin helhet før bransjen kan forventes å tilpasse seg til den, sier NHO LT-advokaten, og som viser til at Tolletatens digitaliseringsreform Digitoll kommer stadig nærmere.

Rett før sommeren kom etaten med en ny høring, med svarfrist den 30 august. NHO LT har gitt svar til høringen.

– Avviklingen av direktekjøringsordningen må utsettes til våren 2025. Dette hadde tidligere blitt signalisert, men ikke bekreftet, og er på mange måter en lettelse. Tidligere var avviklingen satt til høsten 2023, og det er ikke så veldig lenge til, sier NHO LT-advokaten.

Og han fortsetter:

– Høringen skulle egentlig ha blitt publisert i overgangen 2022/2023, men har dessverre blitt utsatt en rekke ganger. Beskjeden vi fikk fra Tolletaten var at høringen var ment å blant annet dekke de praktiske utfordringene som oppstår i Digitoll, og hvordan disse skal løses. Høringen dekket imidlertid lite av dette, og legger opp til en ny høring om temaet i 2024, sier Martin Berntzen Often.

Trøblete for bransjen

Denne utsettelsen gjør det vanskelig for bransjen å tilpasse seg reformen, og NHO LT-advokaten sier videre:

– Det er viktig å ha klarhet i hva som skal gjøres i praksis, og kanskje spesielt hva som skjer i tilfellene hvor noe går galt. Selv den perfekte bedrift vil oppleve avvik, og den følgende avvikshåndteringen må være på plass før reformen kan utprøves i praksis. På den digitale fronten er også dessverre mye uavklart, noe som gjør det å tilpasse seg desto vanskeligere, sier Martin Berntzen Often.

Som resultat av dette har altså NHO LT valgt å anbefale at avviklingsdatoen utsettes ytterligere. Etter NHO LTs syn må høringsarbeidet være ferdigstilt, før man kan sette en dato for avvikling.

– Reformen må være klar i sin helhet før bransjen kan forventes å tilpasse seg til den, sier Berntzen Often.

Les høringssvaret her (pdf)

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: