Han er drivkraften bak en logistikkens solskinnshistorie

av

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er imponert over Vestby-ordfører Tom Anders Ludvigsen. Han er drivkraften bak en logistikkens solskinnshistorie, og som mange andre kommuner kan misunne.

Og nå lover næringsministeren støtte til ordførerens næringspolitiske arbeid videre.

Inviterte næringsministeren

Onsdag inviterte Ap-partifelle Ludvigsen næringsministeren til Asko: https://asko.no/ og industriområdene på Deli skog, og med en rekke industriledere på plass.

Onsdag denne uken møtte en rekke næringslivsledere både næringsministeren og Vestby-ordføreren. (F.v.) Teknisk sjef for Moss havn, Erik Gressløs, leder i Mosseregionens Næringsutvikling, Yngvar Trandem, Chief Development Officer i ColliCare Logistics, Kjell Fredrik Garnaas, næringsminister Nils Christian Vestre, Vestby-ordfører Tom Anders Ludvigsen, adm. direktør John Strand, Asko Transport AS, konserndirektør for Kommunikasjon og Strategi i Posten Bring, Silje Skogstad. adm. direktørektør Espen Gjerde i Joh. Johannesen Kaffe AS og direktør for kundelogistikk i Ikea, Teodor Bäckstrøm. (Foto: Jon Gran)

– Og hva var så bakgrunnen for dette treffet? Spør Logistikknyhetene.no Vestby-ordføreren.

– Det er ny godsterminal. Den har vært på sakskartet siden 2013 da kostnadsberegningen lød på seks milliarder kroner. Nå er planene i det vesentlige tatt ned, og det snakkes nå om kostnader på to milliarder kroner. Siste eksempel på det er statsforvalterens innsigelse mot å ta i bruk 250 mål rett sør for dagens Asko-anlegg, og hvor kommunen ønsker å bygge godsterminalen, sier Tom Anders Ludvigsen.

– Det er også sterke krav om ny godsterminal fra større gods- og logistikkaktører som Asko, Collicare, Bring, Ikea og Joh. Johannson, i tillegg til Moss havn og Mosseregionens Næringsutvikling. Kommentar?

– Dette er av hensyn til både bedriftenes egne behov, så vel som at en ny godsterminal nå er nødvendig for å avlaste en allerede sprengt Alnabru-terminal. Det forteller i alle fall aktørene, sier Vestby-ordføreren.

Det har dessuten lenge blitt påpekt fra transport- og logistikkaktørene at en godsterminal i Vestby vil bety mer gods over fra vei til bane, og ikke minst vil den gi lokale gevinster som økt næringsaktivitet, flere arbeidsplasser og redusert belastning på veinettet.

Nå er målet å få godsterminalen inn på neste års Nasjonal transportplan (NTP).

Støtte fra næringsministeren

Næringsminister Nils Christian Vestre roser Vestby-ordfører Tom Anders Ludvigsen for hans innsats for lager- og logistikknæringen. Og nå lover næringsministeren støtte til ordførerens næringspolitiske arbeid videre. (Foto: Jon Gran)

Og næringsministeren lover å støtte både næringslivsaktørene og Vestby-ordføreren i denne kampen.

Vestre tar med seg alle innspill videre til samferdselsministeren, også om ny godsterminal skal inn i neste års Nasjonal transportplan.

Næringsministeren fikk også med seg miljø-argumenter for bedre støtteordninger til næringslivet, og til de som jobber for lav- og nullutslipps-løsninger innen tungtransporten.

Nettoinntekt: Én milliard kroner

Tom Roger Ludvigsens iver har gjort flere bønder til millionærer. Og gjennom kommunens kjøp og salg av nærings-tomter opp gjennom årene har Vestby-ordføreren bidratt til en netto inntekt på én milliard kroner.

– Hva ligger bak denne suksessen?

– Kommunen har hatt et tydelig mål om å tiltrekke seg lager- og logistikk-virksomheter, og lagt til rette for at det skal gå raskt å bygge. Det har gitt resultater og gode penger i kommunekassa. Vi opererer ikke med eiendomsskatt, men derimot eiendomsskatt på næring. Dette har gitt kommunen 60 millioner kroner i årlige inntekter, forteller han til Logistikknyhetene.no.

Han viser også til at kommunen har en årlig befolkningsvekst på 2,7 prosent, og en egendekning på arbeidsplasser på 84 prosent.

– Dette er heftig, sier Ludvigsen.

– Men hvordan startet dette eventyret?

– En del «hjørnestensbedrifter» forsvant, og vi fikk en næring i endring. Det ble færre ansatte i primærnæringene. Automatiseringen kom, og bedrifter ble nedlagt. Vi opplevde en enorm vekst i antall innbyggere på 1970- og 1980-tallet, uten at det ble flere arbeidsplasser, og prosentandelen pendlere ble stadig høyere.

– Men denne trenden snudde tydeligvis?

– Ja, på slutten av 1980-tallet kjøpte kommunen 600 mål sentrumsnær skog, og dette arealet ble regulert til næring. I 1992 etablerte kommunen Vestby Næringsselskap AS, et 100 % kommunalt eid aksjeselskap, og som stod for utvikling, markedsføring og salg av næringstomter. Gjennom 1990 og 2000 tallet stod kommunen for kjøp av områder, regulering, utvikling og salg av næringstomter i tilknytning til det første området, forteller Vestby-ordføreren.

Kommunen har de siste 30 årene stått for omregulering og salg av 3000 mål næringsareal, og inntekter har kommet i form av tomtesalg.

– Og hva er så godene av dette?

– Det være seg årlig eiendomsskatt på næringsbygg på rundt 60 millioner, hvorav rundt 90 % kommer fra «de nye områdene». I dag kan en stadig større andel av innbyggerne jobbe i egen kommune. Vi har en egendekning av arbeidsplasser på rundt 84 %, det er færre som pendler, og som får mer tid til familie og organisasjonsliv. Vi har rett og slett fått en bedre kommune å bo i, forteller Ludvigsen til Logistikknyhetene.no.

Men nå ønsker han at overordnede myndigheter «ser det store bildet».

– Innsigelser må ikke gå på «autopilot», men ut fra en konkret kost- og nyttevurdering. Regjeringen må i større grad gripe inn når regional stat lar fagmyndighetene bestemme uten hensyn til hva kommunale planer og ønsker betyr for samfunnsutviklingen.

Det er Ludvigsens klare melding ut til næringsministeren.

– Selv om vi er gode her i Vestby trenger vi litt hjelp for å utvikle oss videre, sier ordføreren.

Næringsminister Jan Christian Vestre er imponert over kommunens 150 prosent arbeidsplassvekst de siste 20 årene.

Han er også imponert over industriområdene på Deli skog med landets største lager- og logistikkselskaper, og at produksjonsbedrifter i økende grad finner veien til Vestby. De siste eksemplene er etableringen av Schibsteds trykkeri for Aftenposten og VG.

Ingen tilfeldighet

(Foto: Asko)

Det er imidlertid ikke tilfeldig at Vestby er interessant for lager og logistikk.

Gjennom kommunen går motorveien fra Oslo til svenskegrensa på Svinesund, det er kort vei til Moss havn og fergene over fjorden og det går raskt til Oslofjordtunnelen.

Varer som kommer inn i landet og skal til lagre her, kanskje for videresalg på nett, slipper å kjøres helt inn til Oslo.

Vestby kommune har nærhet til både Oslofjorden, hovedstaden og Svenskegrensen.

Det gjør denne regionen godt egnet for Transport- og logistikkbransjen.

Det har gjort at mange av de store logistikkaktørene har satset på det samme området, og nyter godt av den etablerte infrastrukturen.

Fakta: Tom Anders Ludvigsen

Stilling: ordfører
Alder: 68
Født/oppvokst: Vestby
Sivil status: Gift, har to barn, fire barnebarn
Yrkeserfaring: Selvstendig næringsdrivende, senterleder, partisekretær og et liv i politikken gjennom 50 år, Vestby-ordfører i fire perioder, først fra 1999 og i åtte år, og fra 2015 og fram til nå.
Utdanning: Videregående skole

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: