Kronikk: Alarmen går. Klarer vi å bygge en bro?

av

Dovrebanen er stengt. Forsyninger til Trøndelag og Nord-Norge er lammet, mens passasjerer må fly, ta buss eller droppe reisen. Klima-endringene setter oss på nye prøver, men ekstremværet HANS viser også vår manglende beredskapsevne.

Av Næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Ole A. Hagen

Randklev bro kollapset den 14. august. Hvor lang tid kan AS Norge bruke på å bygge en ny bro?

Situasjonen er på ingen måte under kontroll

Bro-kollapsen ved Ringebu setter næringslivet ut av spill. Godstog-operatørene taper 3-4 millioner kroner per dag, de mister sine inntekter og sitter med alle kostnadene. Presset i lastebilmarkedet er betydelig. -Situasjonen er på ingen måte under kontroll, og med Dovrebanen stengt i overskuelig fremtid gir det enorme forsinkelser og merkostnader, fremholder logistikk-selskapene.

Samferdselsministeren og Bane Nor bedyrer at de jobber så raskt som mulig

Randklev bru kollapset den 14. August. Samferdselsministeren har varslet at brua skal bygges opp igjen så raskt som mulig. Den 25. August skrev Bane Nor i en pressemelding at de jobber for fullt med å finne en rask løsning. De har etablert samarbeid med rådgiver, entreprenør og forbereder en hasteanskaffelse av “totalentreprise med samhandling”. De understreker imidlertid at det kan ta lang tid, og at de vurderer både midlertidige og langsiktige løsninger.

12 dager for seks-felts bro i Philadelphia

Kan vi lære noe av utlandet? Da Interstate Highway-broen I 95 i Philadelphia kollapset i USA 11. Juni i år, tok det 12 dager å gjenoppbygge broen. Guvernør Josh Shapiro erklærte unntakstilstand. Krisen ga et boost i kreative løsninger og den seks felts store broen ble gjenoppbygget med myndigheter og arbeidere som sto på 24-7.

Eller hva med Ukraina? The Guardian publiserte nylig en artikkel om Ukrainas betydelige kapasitet og evne til gjenoppbygging, til tross for at de er i krig; Til nå har Ukraina gjenoppbygget 41 broer, 80 midlertidige broer og 900 stasjoner/depoter.

Beredskapsevne under press

Alarmen går. Kollapsen av Randklev bro handler ikke lenger om gods på bane, eller fortvilte passasjerer som må finne andre løsninger. Det handler om AS Norges beredskapsevne. 

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: