Redaktørens innspill: Samferdsel på topp 11. september

av

Et politisk parti, eller en organisasjon, er en arena hvor mennesker av noenlunde likt syn samles om et felles mål, eller en politisk retning.

Drar vi ikke i samme retning får vi det liksom ikke helt til.

Det er mye en kunne sagt om politikkens spill, som det å forfekte egne og andres personlige meninger.

Våre meninger og holdninger farges av livets kompliserte prosesser gjennom oppvekst og miljø. I tillegg kommer det personlige nederlaget som ligger latent i en mulig feiltolkning, eller direkte feil fakta.

Og så blir det sagt at blander man så inn litt stolthet og sårbarhet, kan en «forvillet» meningsmotstander være en vanskelig steinhelle å vende.

Men nå må jeg skynde meg å legge til at Logistikknyhetene.no ikke er et politisk organ for å fremme et politisk syn, verken et partis politikk, eller min egen.

Den politiske samferdselsarena

Jeg ønsker å være en formidler av det som rører seg innen samferdsel, transport og logistikk, og beslektede emner.

Men 11. september er det lokalvalg i Norge. Fram til da skal samferdsel toppe agendaen i valgkampen over hele landet.

NHO Logistikk og Transport (NHO LT) melder om en rekke arrangementer frem mot valget.

Her er det store muligheter til å møte bransjen, samt å kunne orientere seg om de viktigste næringspolitiske sakene lokalt.

Her er mulighetene

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og NHO LTs adm. direktør Are Kjensli. Foto: Per Dagfinn Wolden

Her er en oversikt over NHO LTs aktuelle arrangement de kommende ukene:

Åpning Nygårdstangen godsterminal i Bergen med blant andre samferdelsminister Jon-Ivar Nygård og NHO LTs adm. direktør, Are Kjensli. Les her: https://logistikknyhetene.no/2023/08/25/landets-forste-utslippsfrie-godsterminal-apnes/

(Region Vestland: 29.august, kl. 9.00-9.30)

Vegdirektøren på plass

Vegkonferansen 2023: med beslutningstakere og næringsliv som er opptatt av veg og dens rolle for utvikling av regionen. Vegdirektør i Statens Vegvesen, Ingrid Dahl Hovland er blant innlederne.

(Region Trøndelag: 29.august, kl. 11.30-16.00)

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

Næringspolitisk debatt i Bodø: https://bodohavn.no/ Hva kan vi forvente etter valget? Hvilken næringspolitikk vil det bli satset på, og hvordan ønsker partiene å legge til rette i årene som kommer i Bodø?

(Region Nordland: 29. august, kl. 18.00-20.00)

Havnekonferansen i Kristiansand: https://www.portofkristiansand.no/havnekonferansen Havneutvikling og rammebetingelser. NHO LT har startet Sjø og Havn og stiller opp på innovasjonsseminaret og konferansen.

(Region Agder: 31.august, kl. 9.00)

Valgdebatt: https://www.nho.no/regionkontor/nho-viken-oslo/kurs-og-arrangementer/valgdebatt-i-oslo-hva-er-rett-naringspolitikk-i-hovedstaden/ Hvem skal styre Oslo de neste fire årene? Din by, ditt Oslo! Partitoppene stiller hos NHO.

(Region Oslo Viken: 31. august, kl. 14.45–16.30)

Ordførerkandidatene i Molde utfordres av næringslivet: https://www.moldenf.no/arrangementer. Det blir flere korte innlegg fra en rekke bedrifter før ordførerkandidatene får komme med sine svar.

(Region Møre & Romsdal: 5. september, kl. 8.00-10.00)

NHO LT Rogaland arrangerer temakveld om grønn logistikk: https://www.nholt.no/Arrangementer/temakveld-gronn-logistikk/ Hvordan jobber Equinor, SR-Group: https://sr-group.no/ og RCL med å redusere klimautslippene?

(Region Rogaland: 7. september, kl. 18.30–22.30)

God helg!

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: