Landets første utslippsfrie godsterminal åpnes

av

Til uka åpner samferdselsministeren landets første godsterminal som kan driftes helt utslippsfritt.

Hittil har godset ankommet Nygårdstangen både på skinner og med lastebil. Det blir det nå slutt på.

Tirsdag 29. august åpner nemlig samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (bildet Foto: Per Dagfinn Wolden) den nye terminalen.

Kun el-godstog

På Nygårdstangen er det kun elektrisk drevne godstog som skal trafikkere terminalen, og som blir den mest klimavennlige i Norge.

Den oppgraderte terminalen får nye, lengre spor som gir plass til flere lange godstog. Det blir også nye spor til tog-parkering, og samtlige blir elektrifisert. Dermed kan all flytting av godsvogner inne på terminalen gjøres helt utslippsfritt.

For å få plass til de nye sporene har flere bygninger blitt revet. Disse ble blant annet brukt til omlasting og lagring av gods som ikke kom med jernbanen. Etter ombyggingen vil det bli redusert bilkjøring inn og ut av terminalområdet, noe som gir en ekstra miljøgevinst.

Tiltakene

I tillegg skal følgende tiltak bidra til å gjøre terminalen utslippsfri:

  • Elektrifiserte spor – til både lasting og parkering av godstog
  • To nye terminalbygg som forsynes med energi fra fjernvarme og solceller
  • Elektrisk løfteutstyr som kan lades
  • Ladepunkter til maskiner og utstyr
  • Elektrisk tilkobling for kjølecontainere

Mer enn dobler kapasiteten

Slik ser sporene og byggeprosjektet ut på godsterminalen og stasjonen i Bergen, og som samferdselsministeren åpner tirsdag til uken. (Illustrasjon: Bane NOR/Cowi AS)

Ombyggingen legger til rette for at flere og lengre godstog kan lastes mer effektivt. Det gir en kapasitetsøkning på over 100 prosent. De nye sporene og muligheten for nærlagring på terminalen vil bidra til å nå dette målet. I tillegg vil godssporene som bygges ha direkte utkjøring fra terminalen til hovedsporet på Bergensbanen. Dette vil gjøre trafikkavviklingen mer effektiv for godstogene.

Ombyggingen betyr rundt 40.000 færre trailerlass mellom Oslo og Bergen.

Nygårdstangen er den første godsterminalen i Norge som er tilrettelagt for hel-elektrisk drift. Lengre plattformer og et mer effektivt laste- og lossesystem er noe av det som øker kapasiteten på terminalen med mer enn 100%. Fornyelsen av Nygårdstangen kan med andre ord bety 40.000 færre trailere på veiene mellom Bergen og Oslo årlig. I tillegg reduseres lastebiltrafikken i Bergen sentrum fordi terminalen etter ombyggingen kun tar imot gods fra tog.

Den oppgraderte terminalen vil få nye, lengre spor som gir plass til flere lange godstog. Det blir også nye spor til togparkering, og samtlige blir elektrifisert.

Dermed kan all flytting av godsvogner inne på terminalen gjøres helt utslippsfritt.

I tillegg vil godssporene som bygges ha direkte utkjøring fra terminalen til hovedsporet på Bergensbanen. Dette gjør trafikkavviklingen mer effektiv for godstogene.

Til sammen vil bedre utnyttelse av arealene og enklere logistikk øke kapasiteten, og legge til rette for mer godstrafikk over på miljøvennlig, elektrisk jernbane. Det blir redusert bilkjøring inn og ut av terminalområdet, noe som også er med på å gi en ekstra miljøgevinst.

Slik blir den nye godsterminalen på Nygårdstangen: https://www.youtube.com/watch?v=bF3cA0rI7Js

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d