Det jobbes på spreng for skinne-godset

av

Bane Nor tar raske grep for å møte den sterke økningen av gods på skinner gjennom Østerdalen og nordover.

– Vi jobber tett med Jernbanedirektoratet, godstogselskap og SJ om å raskt få på plass en ny ruteplan på Rørosbanen, forteller presseansvarlig Anne Kirkhusmo (bildet) i Bane Nor til Logistikknyhetene.no.

Og hun understreker følgende:

– Dette for å få på plass så mange godstog som overhodet mulig, sier Kirkhusmo.

Hun viser til at Rørosbanen har lavere kapasitet enn Dovrebanen.

– For å få bedre kapasitet på Rørosbanen i fremtiden er det viktig å oppgradere Rørosbanen med lengre og flere krysningsspor, i tillegg til å redusere antall planoverganger, forteller Kirkhusmo til Logistikknyhetene.no.

Det kreves opprustning

Banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane Nor. Foto: Bane Nor

Mange mener at det er trist at det må en flomkatastrofe til for å ruste opp rørosbanen. Men uansett kommer trafikken på Rørosbanen gjennom Østerdalen til å øke betraktelig. Brukollapsen på Dovrebanen bare forsterker behovet for økt satsing på Rørosbanen.

Banedirektør Eivind Bjurstrøm i Bane Nor fortalte i forrige uke at vi kan få hyppigere og større flommer i fremtiden.

– Det er noe Bane Nor må tenke på når vi legger strategiene våre framover, sa banedirektøren.

Han fremhevet også at Bane Nor kommer til å sette så mye trafikk på Rørosbanen som den tåler mens Dovrebanen må holde stengt.

Det hevdes også at det har vært manglende vedlikehold av Rørosbanen i flere tiår, og at oppgradering av Rørosbanen må inn i Nasjonal transportplan (NTP).

Det kreves at Rørosbanen må oppgraderes snarest mulig som en tilleggs-bane og avlastnings-bane for Dovrebanen.

– Rørosbanen får en rolle i avlastning

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Per Dagfinn Wolden

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fortalte i forrige uke at jernbanebrua i Ringebu kommer til å bli prioritert høyt.

– Når det er brudd på infrastrukturen på jernbane slik det har blitt her, så vil det selvsagt være viktig å få reparert eller bygd ei ny bru. Det må det ikke være noen tvil om, uttalte samferdselsministeren.

Men han fremhevet også at brukollapsen selvsagt kommer til å få konsekvenser for både gods- og persontrafikk.

– Da er det naturlig at Rørosbanen får en rolle i avlastning. Det vil da bli en diskusjon om prioritering av gods- eller persontrafikk, og ruteplaner og erstatningstilbud. Men det er litt tidlig å si konkret hvordan det vil bli utformet, uttalte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård blant annet til NRK.

– Godstrafikken rammes hardt

Forskningsleder ved TØI, Inger Beate Hovi

Forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt Inger Beate Hovi fortalte til statskanalen at særlig godstrafikken rammes hardt av stengte jernbanestrekninger, og at ekstremværet «Hans» har skapt store konsekvenser for trafikken.

– All godstransport som har gått på jernbane mellom Oslo og Trondheim må finne andre løsninger. Det kan være lastebiltransport eller som godstransport på Rørosbanen, sier Hovi.

Hun forteller at reisende personer kan fraktes med jernbane et stykke, og så kan man sette inn buss der det er stengt. Men for godstransporten er situasjonen en annen.

– Det er store containere, så man er avhengig av gode laste- og losseutstyr tilgjengelig i terminalen. Hvis det ikke kommer hele veien fram med jernbane må det gå med lastebil, sier Inger Beate Hovi.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: