Uklare politiske signaler – men nå tar Nor-log grep

av

Nor-log utvikler syv egne fyllestasjoner for flytende og komprimert biogass gjennom selskapet Biogass Energi AS. Fyllestasjonene skal stå klar i løpet av 2024.

Nor-logs konsernsjef Lars Arne Brøttem forteller til Logistikknyhetene.no at selskapet satser på egen hånd for oppnå målene.

– Dette er ikke på grunn av statens klimapolitikk, men på tross av dem, understreker Brøttem og viser til klimaminister Espen Barth Eides uttalelser i forrige uke: https://logistikknyhetene.no/2023/08/15/bekymring-i-bransjen-gir-nye-diesel-tilstander/, om at det finnes billigere og bedre løsninger enn biogass for å få ned utslippene fra tungtransport på vei.

Nor-log AS satser altså på biogass til tross for uklare signaler fra politisk hold.

– Dette gjør vi selvsagt på egne vegne, men også på vegne av hele transportnæringen, fremhever Brøttem.

– Sammen med andre etableringer vil det være mulig med klimanøytral langtransport med store trailere, både på hovedveinettet i Sør-Norge og deler av Nord-Norge, sier Brøttem og fortsetter:

– Vi når nok ikke målet i 2027. Det må utsettes litt, men innen 2030 er vi i mål, sier en optimistisk Brøttem, og viser til at Nor-log hadde en ambisjon om å bli klimanøytral for all transport i 2027.

Viljen er til stede

Ett av Nor-logs tusen transportenheter.

Ifølge Brøttem er dessverre ikke forholdene lagt til rette fra myndighetenes side.

– De offentlige rammebetingelsene og utbygging av infrastruktur for klimanøytralt drivstoff er ikke engang tilstrekkelige til å få realisert myndighetens egne mål om 55 prosent kutt i Co2-utslipp i 2030, sammenlignet med 1990-nivået. Pr. 2022 er reduksjonen kun fire prosent, sier Brøttem.

På et halvt år har Nor-log AS blitt Norges største veitransportselskap gjennom fusjon av ni transportselskaper. Årsomsetning i 2022 passerte to milliarder kroner. Selskapet har 1000 ansatte, deriblant 850 sjåfører og 1000 transportenheter bestående av trailere og kjøretøyer.

Nor-log skifter ut 100 lastebiler hvert år til en verdi av 200 millioner kroner. Hadde fylleinfrastruktur for biogass og/eller el-lading vært på plass kunne alle disse kjøretøyene vært klimanøytrale. Kjøretøyene produseres allerede og teknologien for el og biogass er moden.

Nå etablerer Nor-log, gjennom en av selskapets hovedeiere, syv egne fyllestasjoner for flytende og komprimert biogass. Selskapets navn er Biogass Energi AS.

Fyllestasjonene skal stå klare i løpet av 2024.

Nor-logs vurdering av energi-mixen for transport går ut på at gods distribuert til sluttleddet, dvs. butikker og kjøpesentra, vil gå med elektriske kjøretøy i fremtiden. Slik kjøring er oftest på kortere strekninger og mange stopp i bynære strøk.

Over lange strekninger mellom regioner og landsdeler, og med totalvekt på 50 tonn, er ikke elektriske kjøretøyer modne.

– Selv om de skulle bli det vurderer vi biogass som en god utnyttelse av biomateriale. Det være seg fra norske kilder som husdyrgjødsel, matavfall og fiskeavfall samt fra GROT som er greiner, røtter og tretopper. Dette er en sirkulær miljøkjede som fullt utnyttet kan gi nok energi opptil 20.000 av landets 70.000 lastebiler bare ved å utnytte norsk biomateriale, sier Nor-logs konsernsjef Lars Arne Brøttem.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: