Internasjonal anerkjennelse til GSP – Norge i spiss for det grønne skiftet

av

Norge har tatt dristige skritt for å etablere seg som en global leder innen effektiv og miljøvennlig skipsfart gjennom sitt Grønt Skipsfartprogram (GSP). Dette dynamiske, offentlig-private partnerskapet er dedikert til å fremme Norges maritime strategier og planer.

Riviera Maritime Media gir GSP internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse etter Nor-Shipping.

Fokus var å identifisere barrierer og risiko, samt bygge kommersielle muligheter, og hvor vareeier hadde en sentral rolle.

GSP hjelper shipping å møte både kundenes miljøhensyn og deres logistiske krav, blir det understreket.

– Norge har tatt dristige skritt for å etablere seg som en global leder innen effektiv og miljøvennlig skipsfart gjennom sitt GS-program. Dette dynamiske offentlig-private partnerskapet er dedikert til å fremme Norges maritime strategier og planer, skriver blant annet Riviera Maritime Media.

Grønt Skipsfartsprogram ble lansert i januar 2015 med deltagelse av 16 private selskaper, organisasjoner og to regjeringsdepartementer.

I 2019 endret programmet navn til Grønt Skipsfartprogram for å gjenspeile dets internasjonale ambisjoner og forpliktelse, og for derved å finne levedyktige løsninger for effektiv og miljøvennlig skipsfart, og som er i tråd med både nasjonale og internasjonale klimamål.

Norge har satt ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene med 50 % for innenlands skipsfart innen 2030. For å oppnå dette er det anslått at det vil være behov for rundt 700 lavutslippsskip og 400 nullutslippsskip på tvers av alle skipskategorier.

Dette ambisjonsnivået overgår IMOs mål om å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2050.

Dette imponerer altså Riviera Maritime Media.

Vareeierne er drivkraften

Grieg Stars adm. direktør, Atle Sommer. (Foto: Grieg Star)

På Nor-Shipping 2023 holdt GSP en presentasjon ved hovedkvarteret til det norske klassifikasjonsselskapet DNV, og som spiller en avgjørende rolle innen GSP.

Denne presentasjonen viste frem pilotprosjekter og fordypet seg i de prosjektene som har kommet til realiseringsstadiet.

Blant pilotprosjektene som ble presentert var ammoniakk som marint drivstoff.

Grieg Stars adm. direktør, Atle Sommer, presenterte en 18-måneders pilotstudie av ombygging av et 50.000 dwt bulkskip til grønn ammoniakk, og som opererer på en teoretisk reise fra Europa til Brasil, videre til den amerikanske gulfen, og tilbake til Rotterdam.

Sommer spurte seg om dette er mulig, og om hva som er de viktigste barrierene, de viktigste risikoene, og om det er kommersielle muligheter?

Pilotstudien identifiserte riktignok store mangler i tilgjengeligheten av grønn ammoniakk. Men en ombygging var mer oppmuntrende:

– Regler og forskrifter er tilgjengelige. Den tekniske siden av ettermonteringsinstallasjonen er mulig, men langt mer omfattende enn først antatt, noe som økte kostnadene dramatisk, sa Sommer.

Ny håndbok

DNVs Linda Hammer

DNVs Linda Hammer presenterte en pilotstudie og praktisk veiledning om sikkerhetsaspekter og design i utviklingen av ammoniakkdrevne skip for redere, verft og designere.

Målet med pilotstudien var å lage en sikkerhetshåndbok ved bruk av ammoniakk, og som i år er oppdatert som en grønn drivstoffsikkerhetshåndbok, tilgjengelig GSPs nettsted.

Konvertering til nullutslipp-skip

Transportsjef Per-Kenneth Øye i Felleskjøpet Agri

Andre pilotprosjekter besto av ulike temaer rundt det å oppnå lavere utslipp, inkludert en studie av konvertering av et 2000-3000 teu containerskip til metanolkraft.

Denne studien skal brukes som grunnlag for fremtidige investeringsbeslutninger.

Felleskjøpets pilotstudie, i samarbeid med Heidelberg Materials, er et annet eksempel på at Norge går i spiss for nyvinninger av nullutslipp-skip, og at det er mye innovasjon i logistikkbransjen.

Sammen med Egil Ulvan Rederi og Norwegian Ship Design Company er de to lasteeierne grunnlaget for Greenberg-prosjektet.

Det antas å være verdens første nullutslippsbulkskip som frakter korn i én retning og byggematerialer tilbake med det hydrogendrevne, vindkraftbaserte With Orca-fartøyet.

Transportsjef Per-Kenneth Øye i Felleskjøpet Agri forteller følgende:

– Felleskjøpet Agri har lenge basert seg på en flåte av kyst- og småbulkskip, eid og drevet av familiebedrifter for å frakte korn i bulk rundt i Norge. Flåten er hovedsakelig 30 år gammel eller mer. Derfor var ingen av vareeierne mot våre planer om å investere i nye skip, sier Øye.

Den helelektrise logistikk-kjeden

Adm. direktør i Asko Maritime, Kai Just Olsen

Et annet vareeier pilotprosjekt er den helelektriske logistikk-kjeden til Asko, Norges største dagligvaregrossist og distributør av dagligvarer.

Adm. direktør i Asko Maritime, Kai Just Olsen, fortalte på Nor-Shipping om pilotstudien og realiseringen av den helelektriske logistikk-kjeden, og hvor trailere krysser fjorden med såkalte sjødroner.

Sjødronen er en del av en helelektrisk transportkjede for å sikre effektiv og utslippsfri transport av dagligvarer over Oslofjorden mellom Horten og Moss havn. Dronen vil bidra til lavere transportkostnader, erstatte 1 million veikm med lastebiltransport årlig, og som hvert år sparer rundt 16.600 sjåførtimer.

Den første dronen er i drift og Asko avventer levering av trekkvognene.

Just Olsen forteller at selskapets mål er et helelektrisk logistikknettverk, inkludert elektriske lastebiler, og som vil ha autonome funksjoner.

Når man vurderer den vellykkede implementeringen av Green Shipping-programmet gjennom prosjekter som Greenberg og Asko, dukker det opp en viktig faktor: vareeierne er de viktigste katalysatorene for å drive grønne logistikkinitiativer. Når vareeierne prioriterer bærekraftig logistikk, blir realiseringen av disse initiativene mye mer oppnåelig.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: