Tilbakefører Spordrift til Bane NOR

av

– Regjeringen har som mål at flere reisende og mer gods skal gå på skinner. Jernbanen er samfunnskritisk infrastruktur, og det er derfor viktig med statlig kontroll og eierskap.

(Bilde: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Foto: Per Dagfinn Wolden)

Det sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding mandag.

– I tråd med dette har vi stanset den forrige regjeringens konkurranser om persontrafikk og jernbanevedlikehold og tilbakeført Spordrift til Bane NOR.

Har mottatt rapporten

– Vi har nå mottatt en rapport om organisatoriske og styringsmessige utfordringer i jernbanesektoren:  Rapporten gir oss et godt kunnskapsgrunnlag for å vurdere flere endringer, sier samferdselsministeren.

Som en del av regjeringens gjennomgang av jernbanesektoren har KPMG på oppdrag fra Samferdselsdepartementet gjennomført en kartlegging av organisatoriske og styringsmessige utfordringer i sektoren, blant annet knyttet til:  

  • Arbeidsdelingen mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR
  • Avtaleverket mellom direktoratet, Bane NOR og øvrige selskaper
  • Ansvarsdelingen mellom Norske tog og togoperatører av vedlikehold av persontogmateriell
  • I tillegg har KPMG sett på om regjeringens beslutning om å gå vekk fra konkurranseutsetting endrer samhandlingen mellom aktørene i sektoren – og hvordan dette eventuelt påvirker evnen til å nå målene for jernbanen.

– Et betydelig forbedringspotensial

– Det skjer mye positivt på jernbanen. Det er langt flere reisende som velger grønne reiser med tog enn for 15 år siden, og det er stor interesse i næringslivet for gods på bane. Samtidig viser rapporten fra KPMG at det er et betydelig forbedringspotensial på flere områder. For øvrig ser funnene i stor grad ut til å samsvare med funn i departementets interne gjennomgang av jernbanesektoren, sier samferdselsministeren. 

Les KPMG-rapporten her: kartlegging-av-utfordringer-i-jernbanesektoren_kpmg-pdf.pdf (regjeringen.no)

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: