Robust Eimskip-aktivitet i Norge

av

– Dette er solide resultater. De bekrefter at endringene vi har gjort de siste årene har vært vellykkede, sier Vilhelm Már Thorsteinsson, adm. direktør i Eimskip.

Han viser til de ferske 2. kvartals-resultatene, og som bekrefter solide tall på de fleste forretningsenheter.

Det til tross for en betydelig endring i internasjonale markedsforhold sammenlignet med året før, noe som resulterte i en forventet nedgang fra de sterke resultatene i 2022.

Eimskip: https://www.eimskip.com/ opplever en fortsatt sterk import til Island og robust aktivitet på Færøyene og Norge, ifølge pressemeldingen fra selskapet.

Transatlantiske rater fortsatte å synke i kvartalet, og volumet gikk ned med 18% fra år til år.

Inntektene i kvartalet utgjorde 209,5 millioner euro, en nedgang på 73,6 millioner, 26 % sammenlignet med fjorårets 2. kvartal. Hovedsakelig forårsaket av lavere globale fraktrater.

Kostnadene utgjorde 175,2 millioner euro, en nedgang på 63,2 millioner, 26,5 % fra i fjor. Hovedsakelig drevet av en betydelig nedgang i kostnadene for tredjepartstjenester.

EBITDA i kvartalet utgjorde 34,3 millioner euro, en nedgang med 10,4 millioner, 23,3 % sammenlignet med et rekordhøyt andre kvartal i 2022.

EUR 9,5 millioner for de første seks månedene i fjor.

Smidig inntektstyring

Eimskip-sjef Vilhelm Már Thorsteinsson

– Effektiviseringstiltakene som ble iverksatt i 2019-2020, etterfulgt av implementering av smidig inntektsstyring, forbedret vår forretningsmodell og skapte grunnlag for å opprettholde sunn lønnsomhet i vår omfattende virksomhet internasjonalt, sier Eimskip-sjef Vilhelm Már Thorsteinsson.

Og han fortsetter:

– På den annen side har vi de siste tolv månedene opplevd en rask endring i det globale shippingmarkedet. Fraktratene sank betydelig før de stabiliserte seg på dagens nivå, etter de ekstraordinære rateøkningene drevet av forsyningskjedeforstyrrelsene i Covid-perioden. Hovedsakelig påvirker dette våre internasjonale spedisjonsoperasjoner så vel som de transatlantiske linjetjenestene. Denne endringen i det globale miljøet har redusert de totale transportkostnadene for kundene våre, noe som er positivt, sier blant annet Vilhelm Már Thorsteinsson.

Eimskip Norge

Lara Konradsdottir er adm. direktør i Eimskip Norge.

Eimskip Norge, som en del av det internasjonale rederiet Eimskip Group, ble etablert i Tromsø i 1996, og tilbyr transport av kjølegods i kjøleskip mellom Norge, Island og USA.

Les mer om Eimskip Norge her: https://logistikknyhetene.no/2023/04/20/eimskip-kjenner-sin-besokelsestid/

I 1999 ble Giske Shipping i Ålesund kjøpt opp, og utvidet tjenestetilbudet til verdensomspennende spedisjon av frossen fisk.

I 2003 etablerte selskapet eget kontor i Fredrikstad, hovedsakelig i forbindelse med anløp av fartøyer til Færøyene, Island, Grønland, Canada og USA. I 2004 videre ekspansjon med oppkjøp av CTG (Coldstore & Transport Group) på Sortland.

Eimskip Norge tilbyr service mellom Norge og kontinentet, med muligheter for videre global transport.

Langs norskekysten er det flere fartøyer som kan frakte frossen, kjølt og tørr last i lasterom og containere og projisere last på dekk. I tillegg chartres det jevnlig inn ekstra tonnasje for å betjene kundene for ulike behov. Orange Line og Red Line via Fredrikstad tilbyr forbindelser til de andre linjene i konsernet.

Eimskips misjon er å være et ledende transportselskap i Nord-Atlanteren med tilknytning til internasjonale markeder og spesialisert seg på verdensomspennende spedisjonstjenester.

Eimskips tall-fakta:

 • Inntektene i kvartalet utgjorde 209,5 millioner euro, en nedgang på 73,6 millioner, 26 % sammenlignet med fjorårets 2. kvartal. Hovedsakelig forårsaket av lavere globale fraktrater.
 • Kostnadene utgjorde 175,2 millioner euro, en nedgang på 63,2 millioner, 26,5 % fra i fjor. Hovedsakelig drevet av en betydelig nedgang i kostnadene for tredjepartstjenester.
 • EBITDA i kvartalet utgjorde 34,3 millioner euro, en nedgang med 10,4 millioner, 23,3 % sammenlignet med et rekordhøyt andre kvartal i 2022.
 • Andel av resultat til tilknyttede selskaper utgjorde EUR 3,8 millioner i kvartalet, en marginal økning på EUR 0,2 millioner fra i fjor.
 • Nettoinntjening beløp seg til EUR 17 millioner sammenlignet med nettoinntekt på EUR 24,9 millioner for samme periode i 2022.
 • Fortsatt god kontantstrøm, med netto kontanter fra operasjonelle aktiviteter på EUR 22,2 millioner, en nedgang på EUR 9,1 millioner sammenlignet med samme kvartal i fjor, hovedsakelig drevet av endring i EBITDA.
 • Sterk likviditet ved utgangen av perioden med en kontantposisjon på EUR 46,3 millioner sammenlignet med EUR 36,9 millioner ved utgangen av samme kvartal i fjor.
 • Et utbytte på EUR 22,7 millioner og aksjekapitalreduksjon på EUR 12,7 millioner ble utbetalt i løpet av kvartalet.
 • Totalt vedlikehold CAPEX og nye investeringer i rute og i tråd med plan for de første seks månedene og beløp seg til EUR 17,1 millioner sammenlignet med EUR 9,5 millioner for de første seks månedene i fjor.

Høydepunkter i halvårs-resultatene:

 • Omsetningen utgjorde EUR 424,1 millioner, en nedgang på EUR 98,7 millioner eller 18,9 % sammenlignet med samme periode i 2022.
 • Totale kostnader beløp seg til EUR 357,9 millioner, en nedgang på EUR 89,7 millioner sammenlignet med kostnadene for samme periode i fjor.
 • EBITDA beløp seg til EUR 66,2 millioner sammenlignet med EBITDA på EUR 75,1 millioner i samme periode i fjor, en nedgang på EUR 9 millioner. EBIT utgjorde EUR 35,2 millioner sammenlignet med EBIT på EUR 44,9 millioner for samme periode i fjor.
 • Nettoinntjening utgjorde EUR 29,5 millioner, sammenlignet med nettoinntjening på EUR 35,4 millioner i samme periode i 2022.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: