Arendalsuka: Samferdselsministeren mottok Mobilitet 2040  

av

Næringspolitisk direktør Ole A. Hagen i NHO Logistikk og Transport (NHO LT) overleverte rapporten Mobilitet 2040 til Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård på Arendalsuka torsdag.

Og i dag var det NHO LTs tur til å invitere til arrangement i Arendal, og på agendaen sto mobilitet.

Flere representanter fra både næring, organisasjonsliv og Storting var med i debatten i en fullsatt sal, og hvor NHO LTs rapport, Mobilitet 2040, ble lansert og overlevert samferdselsministeren.

Det ble for anledningen understreket at nå må det samhandles, det være seg myndigheter, næring og øvrige beslutningstakere.

– Vi har et stykke å gå

Ole Hagen sammen med Kirsti Leirtrø og Trond Helleland

– Vi må bruke ressursene riktig, lytte til forskningen, planlegge og ta de rette valgene nå til det beste for gode løsninger i fremtiden. Det er et godt stykke igjen før klimamålene er oppnådd, understreker Ole A. Hagen.

Utviklingen har gått ganske fort når det gjelder teknologi og digitalisering med eksempelvis droner og selvkjørende kjøretøy.

– Ved å utnytte infrastrukturen riktig og effektivt, kan vi redusere kostandene til vedlikehold og utvikling. Automatiserte droner kan effektivt øke rekkevidden til transport og leveringstjenestene, forteller Hagen.

Han fremhever også at nye datastandarder muliggjør dynamisk regulering av areal og infrastruktur.

– Mobilitet er limet

NHO LT-sjef, Are Kjensli

– Men vi må planlegge og kartlegge hva slags behov vi har, og hvilke mennesker som har disse behovene, og til hvilket tidspunkt de benytter tjenestene/behovet. Mobilitet er limet i samfunnet. Det er det som får maten på bordet, medisinene vi trenger og at vi kommer oss dit vi skal, sier NHO LTs adm. direktør, Are Kjensli.

Rapporten Mobilitet 2040 gir noen retningslinjer for hvordan verdiskapningen kan økes, hvordan sikre mobilitetsbehovet, og det selv om NTP-midlene blir begrenset fremover.

Inntil 30 prosent vekst i mobilitetsbehovet

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og NHO LTs næringspolitiske direktør, Ole A. Hagen.

Frem mot 2040 forventes 20-30% vekst i mobilitetsbehovet i Norge.

– Hva gjør vi i Statens vegvesen for å bidra til å løse alle utfordringene med mobilitetsveksten, samtidig som vi øker verdiskapning og reduserer behovet for å investere i infrastruktur? Spør Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

På NHO LTs mobilitets-konferanse på Arendalsuka i dag pekte Vegdirektøren også på at teknologi er helt klart en viktig faktor til å øke verdien og tenke smartere når det gjelder nye løsninger. – Økt mobilitet gir økt produktivitet i landet. Verdien av det som kommer ut av veinettet er viktig, og verdiskapningen viser trender for fremtiden som innebærer blant annet;
Mer effektiv og smartere bruk av veinettet, og handlemåter og eksport, sier Hovland, og stiller følgende spørsmål:
– Kan dynamisk regulering av infrastruktur være en løsning?

Former vår bevegelses-måte

Transportsektoren har i løpet av de siste tiårene gjennomgått betydelige endringer.

– Fra den første elektriske bilen til drømmen om selvkjørende kjøretøy, har teknologisk innovasjon kontinuerlig formet måten vi beveger oss på, skriver direktør John Vigrestad i Norges forskningsråd på LinkedIn at.

– Med 2040 rett rundt hjørnet, står vi ved en korsvei hvor beslutningene vi tar i dag vil forme transportlandskapet for fremtidige generasjoner. Disse beslutningene krever mye forskning og innovasjon, hevder Vigrestad.

Følgende deltok på arrangementet:

 • Mari Sundli Tveit, Adm.direktør Forskningsrådet
 • Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen
 • Trond Helleland, Stortingsrepresentant, Høyre
 • Anniken Hauglie, Viseadm.direktør NHO
 • Bernt Reitan-Jenssen, Konsernsjef, Ruter
 • Alexander Haneng, Konserndirektør, Posten Norge
 • Ole A. Hagen, Næringspolitisk direktør, NHO Logistikk og Transport
 • Per Øyvind Langeland, Avd.direktør, NHO
 • Are Kjensli, Adm.direktør, NHO Logistikk og Transport
 • Sofie Rønvik Aslaksen, Konsulent Sprint Consulting
 • Øyvind Sævig, Daglig leder Beta Mobility
 • Kirsti Leirtrø, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: