Bekymring i bransjen gir nye diesel-tilstander

av

Mangelen på langsiktighet fra styrende myndigheter har bekymret transport- og logistikkbransjen lenge. Nå går lastebileiere tilbake til diesel som drivstoff.

Steinar Karlsen, adm. direktør i transportselskapet Litra Gass hadde ambisjoner om et grønt skifte med 100 tankbiler på biogass som drivstoff. Det prosjektet har han nå gitt opp. Nå skifter han ut bilparken og satser på dieseldrevne biler etter flere år med biogass.

Karlsen etterlyser tydeligere tale fra regjeringen.

Det melder NRK mandag kveld.

Forutsetter trygghet

Også andre bedrifter og ulike interesseorganisasjoner er bekymret over myndighetenes mangel på langsiktighet.

Det er ikke mange år siden myndighetenes visjoner om HVO-drivstoff nærmest var ubegrenset, og som ville redusere CO2-utslippet med inntil 90 %.

Bedriftene begynte å tilpasse sine kjøretøy deretter.

Kjøretøy med den nyeste teknologien, og som skal ha en levetid på 5 til 7 år, koster mellom to og fire millioner kroner. Det forutsetter naturlig nok at en er trygg på hva politikerne har for strategi og planer.

Men 1. januar 2017 ble avgiftsfritaket fjernet med et pennestrøk.

Steinar Karlsen i Litra Gass: https://www.litra.no/vare-selskap/litra-gass-as/ som hadde ambisjoner om et grønt skifte går altså nå fra biogass, og tilbake til diesel, etter flere år med biogass som drivstoff på bilene.

Ifølge NRK har Karlsen full støtte fra markedsdirektør Kjell Olafsrud i Norges Lastebileier-Forbund (NLF): https://lastebil.no/, som også savner langsiktig politikk.

– Ikke for tungtransport

Espen Barth Eide

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide ble sitert i Biogassbransjen.no på at det finnes billigere og bedre løsninger enn biogass for å nå null-utslipp med tungtransporten.

– Det er et spørsmål som henger i lufta, og som vi selvsagt venter og ønsker svar på. Han må i det minste peke på hva som er billigere og bedre enn biogass, sier Olafsrud.

Barth Eide uttalte imidlertid senere at han generelt har stor tru på biogass, men ikke for tungtransport.

Klima- og miljøministeren gjentar også overfor NRK at biogass er bra, men at det i framtida trolig blir brukt andre steder enn i tungtransport på vei.

At Litra Gass går tilbake til diesel for deler av bilparken, synes Bart Eide er et dårlig valg.

– Jeg skal ikke uttale meg om dette selskapet spesielt, men jeg tror ikke at dette er en hovedtrend. I det lange løp er det å låse seg inne i en fossil løsning ikke spesielt smart. Det som imidlertid er helt klart er at CO2-avgiften vil fortsette å øke, sier Klima- og miljøministeren til NRK.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d