Arendalsuka: Ingen grønn industri uten grønn transport

av

– Det blir ingen grønn nærings- og industrivekst uten grønn transport, konstaterte adm. direktør Kjell-Olav Gammelsæter på Norske Havners arrangement om sjøtransport under Arendalsuka tirsdag morgen.

(Foto: Norske Havner) 

Norske Havner og Kystverket sto bak arrangementet.

Her var det blant annet debatt mellom Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og Venstres Alfred Bjørlo.

Ordstyrer Roger Solheim hadde full kontroll, og uten de for store disputtene.

Kjell-Olav Gammelsæter, Andreas Krüger Enge fra SIVA og kystdirektør Einar Vik Arset fortalte i klartekst om utfordringene sjøtransporten står overfor.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran understreket at den norske regjeringen har en målsetting om en grønn nærings- og industrivekst i fastlandsindustrien på 50 prosent frem til 2030, og at det ikke blir noen grønn nærings- og industrivekst uten grønn transport.

Henger ikke på greip

Det som ble fremhevet under arrangementet var at nærings- og industriveksten med tradisjonell transport vil bare øke utslippene, mens målsettingene er å redusere de betraktelig.

Det må en vel si ikke henger helt på greip.

Men nettopp her har havn og sjøtransport en sentral rolle å spille.

Ifølge fiskeri- og havministeren vil de utpekte områdene regjeringen ønsker å satse på i hovedsak ligge langs kysten. Det innebærer store transportbehov både til råvarer og til utskiping av ferdige produkter.

Hvordan tilrettelegge for utvikling av havner og sjøtransport for det grønne skiftet og ny grønn næring- og industri er nok fortsat et ubesvart spørsmål.

Men Kystverket og Norske Havner hadde i alle fall fokus på muligheter og dilemmaer på dette viktige området, på sitt arrangement på Arendalsuka tirsdag.

Følgende deltok:

  • Bjørnar Skjæran, Fiskeri- og havminister, Arbeiderpartiet
  • Lene Westgaard-Halle, Stortingspolitiker, Høyre
  • Alfred Bjørlo, Stortingspolitiker, Venstre
  • Einar Vik Arset, Kystdirektør, Kystverket
  • Andreas Krüger Enge, Direktør for strategi og samfunnskontakt, SIVA
  • Kjell-Olav Gammelsæter, Direktør, Norske Havner
  • Roger Solheim, Daglig leder, SolKom kommunikasjonsbyrå

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: