Arendalsuka: – Både krav og forventninger må endres

av

– Innen 2030 skal Norge redusere utslipp med 55%. Dette vil kreve at vi tenker helt nytt rundt hvordan vi opererer. Og markedet må endre sine krav og forventninger til hvordan målene skal nås.

Det var åpningsordene til moderator Jørn Askvik da han innledet til debatt på Arendalsuka tirsdag.

Temaet var: Bærekraft er mer enn bare grønt – Bærekraftig logistikk er mer enn grønn energi. Det er en endringsreise.

Norge har som målsetting at utslippene skal reduseres med 55% innen 2030. I samme periode skal eksporten økes med 50%. Dette kan vise seg å være et bærekraft-paradoks.

Eksportveksten vil krever økning i transportkapasitet, som igjen skaper økte utslipp.

– Endring er som kjent vanskelig, og når noe er vanskelig finnes det en teori som beskriver endringsvegringen, nemlig Status-quo teorien, fremhevet Askvik, adm. direktør i Shortsea Promotion Centre.

Jørn Askvik i Shortsea Promotion Centre

Og han fortsatte:

– Hvis ikke kunden har et presserende behov eller overbevisende argumentasjon vil de aller fleste kunder foretrekke tryggheten med en status-quo.

Are Gråthen, Samskips regionaldirektør for Norge og Sverige, understreket følgende:

– Over tid har det utviklet seg et transportbehov som ikke er bærekraftig. Økte krav til minimal fremføringstid krever høyere fart med tilsvarende høyt energiforbruk. Stadige krav til økt frekvens, fører til dårligere kapasitetsutnyttelse, og dermed mer utslipp pr transportert enhet, sa Gråthen blant annet.

Samskip-sjefen fremhevet også at stadige krav til billigst mulig pris, fører til sosiale, økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser.

Gjennomgangstonen i debatten var spørsmålet om bærekrafts-diskusjonen ikke tar inn over seg at dette er en endringsreise bransjen og markedet skal gjennom, og om selve diskusjonen er blitt for virkemiddelfokusert.

Aktørene:

Til å belyse problemstillingen hadde arrangøren, Samskip og Shortsea Promotion Centre, samlet et panel bestående av: Ronny Paulgaard-Pettersen fra Tellus Logistics, Rune Hvass fra Arendal Havnevesen KF, Christoffer Jørgenvåg, Daglig leder i Hive Autonomy, Cecilie Wetlesen Borge, Partner i Advokatfirmaet Berngaard AS, samt Samskips egen, Are Gråthen.

– Når transportsektoren står for en tredel av våre nasjonale utslipp må vi som aktører tenke helt nytt på hvordan vi utfører og drifter våre operasjoner, og markedet må endre sine krav og forventinger for at vi skal nå disse målene, var et av utspillene til moderator Jørn Askvik.

– Spørsmålet er om utfordringen med bærekrafts-diskusjonen i for stor grad er virkemiddelfokusert (el, hydrogen, ammoniakk, etc..), og ikke tar inn over seg endringsreisen knyttet til endring i kundekrav og forventninger? Grønn energi er viktig, men vi er samtidig nødt til å endre forbrukskulturen, bare skifte til grønt endrer ikke dette.

Dette var noe av utfordringen til panelet.

En av disse foredragsholderene var Regional Director Norway & Sweden i Samskip, Are Gråthen. (du finner flere artikler om foredragsholderene på shortseashipping.no.)

Alternativt kontakter du også noen av paneldeltagerene og spør de; Ronny Paulsgaard-Pettersen, Daglig Leder Tellus Logistics, Rune Hvass, havnefogd Arendal Havn, Christoffer Jørgenvåg (Hive) og Cecilie Wetlesen Borge (Berngaard advokatfirma).

Han tar bærekrafts-utfordringen

Samskips Are Gråthen

Are Gråthen tar bærekrafts-utfordringen på alvor. Nylig fikk han også en utvidet rolle som også omfatter Samskip multimodale aktiviteter i Sverige.

Her er fokuset å styrke og videreutvikle rederiets allerede veletablerte tjenestetilbud i Sverige, samt knytte de Norske og Svenske markedene nærmere gjennom multimodale og bærekraftige logistikktilbud.

Gråthen understreker at en bærekraftig utvikling skal imøtekomme dagens samfunnsbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine.

Samskip-sjefen har blitt en tydelig bærekrafts-ambassadør og kjent for utsagnet: «True sustainability is more than going green».

Krav til samhandling

Ifølge Gråthen setter bærekraft større krav til samarbeid og samhandling.

Han poengterer også at utfordringen knyttet til bærekraft for det meste handler om god planlegging, og hvor FNs bærekraftsmål #17 er kanskje det viktigste målet.

– Det omhandler samarbeid og samhandling, med fokus på viktigheten av helhetlig planlegging, igjennom hele verdikjeden. Her er innovasjon innenfor AI og blockchain-teknologi vesentlig for å lykkes med effektiv samhandling i hele verdikjeden, sier Are Gråthen, og viser til at Samskips motto er «Making green logistics easy», noe som dekker rederiets visjon for en bærekraftig fremtid.

– For å skape bærekraftige tjenester, holder det ikke å bare gjøre tjenestene «grønne», men tjenestene må også forenkles gjennom økt digitalisering, automatisering, og redusert energiforbruk, sier Gråthen.

Samskip fokuserer primært på god retningsbalanse og varestrømsanalyser (data-driven), som igjen fører til bedre utnyttelse av tilgjengelig kapasitet, både på egne og andre sine skip og containere.

– Over tid har det utviklet seg et transportbehov som ikke er bærekraftig. Økte krav til minimal fremføringstid krever høyere fart med tilsvarende høyt energiforbruk, sier Gråthen, og fortsetter:

– Stadige krav til økt frekvens, fører til dårligere kapasitetsutnyttelse, og dermed mer utslipp pr. transportert enhet. Stadige krav til billigst mulig pris, fører til sosiale, økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser, forteller Are Gråthen.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: