Stopper transportene på E6 og Rv.3

av

Et av landets største privateide transportselskaper stopper transportene gjennom Gudbrandsdalen og Østerdalen.

Denne avgjørelsen tok Veøy-ledelsen i samråd med selskapets trafikkapparat onsdag.

Beslutningen innebærer at trafikkene mellom Østlandet og Møre og Trøndelag (begge veier) stanses inntil videre.

Veøy finner det ikke tilrådelig å sende sine ansatte og store vogntog inn i området. Til det er risikoen alt for stor, mener selskapsledelsen.

– Vi er kjent med at det kan finnes alternative veier, men dette er etter vår mening heller ikke forsvarlig med enorme vannmasser som nå tærer på vegnettet, og med de konsekvensene det kan medføre, skriver Veøy i meldingen,.

Transportselskapet beklager på det sterkeste konsekvensene dette medfører kundene, men ber om forståelse for beslutningen som innebærer vesentlig lengre fremføringstid.

Utfordringenene søkes nå løst sammen med de respektive kunder på strekningen, ved å kjøre alternative strekninger som ikke er risikoutsatt, noe som også anbefales av myndighetene.

– All tungtransport i Innlandet stanses

Det er myndighetene som ber om at all tungtransport i Innlandet stanses. Politiet, Statsforvalteren, Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune ber alle i transportbransjen vente med transport som ikke er helt nødvendig.

– Nå er riksvei 25 i kombinasjon med fylkesvei 26 gjennom Trysil og Engerdal den eneste åpne ruta for trafikk mellom Østlandet og Trondheim. Disse veiene tåler ikke den tungtrafikken som til vanlig går på riksvei 3 og E6, sier samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

– Vogntog som kjører på veiene i Innlandet nå, kan bli stoppet og bli omdirigert eller må snu, fordi det stadig oppstår nye og potensielt farlige situasjoner, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Onsdag ettermiddag var rundt 114 fylkesveier og mange av riksveiene i Innlandet stengt på grunn av flom eller ras etter ekstremværet.

Fakta om Veøy

  • Veøy er et av landets største privateide transportselskaper med nærmere 400 enheter og 600 ansatte. Vi har kontorer 11 steder i Norge; Åndalsnes (hovedadministrasjon), Molde, Ålesund, Oslo, Borgeskogen, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Orkanger og Trondheim.
  • Veøy består av selskapene Veøy AS, Tangvik AS og Veøy Buss AS. Veøy har også eierinteresser i Veøy Møre AS i Ålesund og Godsterminalen AS i Stavanger. Gjendem Transport AS, Øverland Transport og Renovasjon AS og Skeivoll Transport AS er innfusjonert i Veøy.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: