Møt oss på Arendalsuka: Ropes det fra alle kanter om dagen

av

Og det er kanskje ikke så rart. 14.-19. august braker det løs.

Og tradisjonen tro er som vanlig TØI godt representert under Arendalsuka, med blant annet seminar i Samferdselsteltet.

Hva må vi slutte med for å nå våre klimamål? spør Transportøkonomisk Institutt (TØI). Mange diskuterer da også hva som skal til for å nå Norges klimamål.

Men spørsmålet er om det er mulig, og hvilke faktorer som står i veien.

Det tegner til en god, faglig diskusjon på TØIs arrangement torsdag 17. august kl. 11, og vel og merke: det spanderes lunsj.

Mobilitet 2040

NHO LTs Are Kjensli og Ole Andreas Hagen, henholdsvis adm. direktør og næringspolitisk direktør, er klare for Arendalsuka. Foto: Per Dagfinn Wolden

NHO Logistikk og Transport (NHO LT) er også klar for Arendalsuka 2023. I tillegg til å delta i ulike panelsamtaler, arrangerer NHO LT sitt eget spor på MØR Biffhus 17. august.

Hvordan kan ny teknologi bidra til økt verdiskapning, løse mobilitetsbehov og kutte infrastruktur-investeringer? Er blant spørsmålene som stilles.

Frem mot 2040 forventes 20-30 % vekst i mobilitetsbehovet i Norge (økonomisk vekst og økt befolkning). Samtidig ønsker vi å øke verdiskapningen og redusere behov for investering i infrastruktur. Hvordan må ny teknologi og digitale løsninger benyttes for å oppnå dette?

NHO LT lanserer også en ny rapport om Mobilitet 2040.

Til innlegg og debatt om temaet møter du:

Mari Sundli Tveit, adm. direktør i Forskningsrådet, Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens Vegvesen, Trond Helleland, Stortingsrepresentant Høyre, Anniken Hauglie, viseadm. direktør i NHO, Bernt Reitan-Jenssen, konsernsjef i Ruter, Alexander Haneng, konserndirektør i Posten Norge, Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Per Øyvind Langeland, avd.direktør i NHO, Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport, Sofie Rønvik Aslaksen, Konsulent i Sprint Consulting, Øyvind Sævig, daglig leder i Beta Mobility.

NHO og øvrige Landsforeninger har flere aktuelle arrangement under Arendalsuka. Se fullstendig oversikt her: https://www.nho.no/arrangementer/2023/arendalsuka/.

Med lastebilen i fokus

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er på plass under Arendalsuka 14.-18. august med stand, arrangementer i samferdselsteltet og medlemsmøte på Stoa.

Bidrar lastebilen til å nå klimamålene, eller er den en klimasinke? Er spørsmål som stilles i Samferdselsteltet.

Alt næringsliv er avhengig av transportnæringen. Men er lastebilen nøkkelen til å nå bærekraftsmålene, eller er utslipp fra tungtransporten et nødvendig onde?

I denne sesjonen vil vi få svaret på det store spørsmålet: Hvem er ansvarlige for å få ned utslippene i transportnæringen, hva som allerede har blitt gjort, og hva som må til.

Et drøss av kritiske spørsmål

Er det lastebileieren, produsenten av varen som fraktes, butikken som mottak varen, eller kunden som skal betale for den økte transportprisen?

Må du som privatperson kutte forbruket for å få ned utslippene i transportsektoren?

Hvordan må offentlige transportkjøpere og privatpersoner gjøre for å få utslippene i transportnæringen ned?

Hva gjør transportnæringen selv for å kutte utslipp?

Bidrar politikerne med politikk som bidrar til klimakutt eller stikker de kjepper i hjulene? Hvilket parti må du stemme på for å både få mat i butikkhyllene og medisin til sykehusene, samtidig som CO2-utslippene går ned?

Hvordan kutter vi klimautslippene i transportnæringen mens vi venter på at teknologien tar igjen ambisjonene? Spiller politikerne oss gode, eller stikker de kjepper i hjulene for omstillingen? Drivkraft Norge og NLF inviterer til faglig påfyll og politisk debatt om tungtransportens vei mot 2030.

Dette er spørsmål som stilles på NLF-arrangementet med blant annet paneldebatt.

3 + 3 = 6 – Seks år igjen til 2030

Ingelin Noresjø og Grønt Landtransportprogram inviterer til miljødebatt på Arendalsuka. Foto: Per Dagfinn Wolden

NHO – Grønt Landtransportprogram (GLP) arrangerer seminar tirsdag 15. august.

Det er seks år til 2030. Seks år på å innføre og lykkes med alle tiltak som skal til for å halvere utslippene fra transport. Noen mener det kan gå, andre mener det er urealistisk.

Grønt landtransportprogram nekter å gi opp kampen, og jobber jevnt og målrettet. Både politikerne og næringen selv må ta sitt ansvar for at vi skal lykkes.

Under Arendalsuka presenter GLP de tre viktigste tiltakene som politikerne må følge opp, og de tre viktigste tiltakene næringen må følge opp – for at vi sammen skal nå klimamålene og få ned utslippene.

Politikere, transportnæringen og myndigheter vil være tilstede. For å lære av hverandre og utfordre hverandre.

Følgende deltar i Mør Biffhus, 2. etg.:

  • Tom Kalsås, Statssekretær (Ap), Samferdselsdepartementet
  • Tor Andre Ljosand, Leder hovedutvalg for næring (KrF), Vestland fylkeskommune
  • Eivind Trædal, Leder av samferdsels- og miljøutvalget (MDG), Oslo kommune
  • Knut Aaland, direktør for bærekraft, ASKO
  • Åse Bomann Larsen, Cirkle K
  • Ingelin Noresjø, Grønt Landtransportprogram
  • Bjørn Røst Kjørmo, Grønt Landtransportprogram

Bærekraft er mer enn bare grønt

Jørn Askvik

– Bærekraftig logistikk er mer enn grønn energi. Det er en endringsreise.

Det er sentrale tema for sjø- og havneaktørene på Arendalsuka.

Bransjeaktører må tenke nytt. Og markedet må endre sine krav og forventninger til hvordan målene skal nås.

Norge har som målsetting at utslippene skal reduseres med 55% innen 2030. I samme periode skal eksporten økes med 50%. Dette kan vise seg å være et bærekraft-paradoks.

Eksportveksten vil krever økning i transportkapasitet, som igjen skaper økte utslipp.

Endring er som kjent vanskelig; og når noe er vanskelig finnes det en teori som beskriver endringsvegringen; Status-quo teorien: Hvis ikke kunden har et presserende behov eller overbevisende argumentasjon vil de aller fleste kunder foretrekke tryggheten med en status-quo.

Er utfordringen med bærekrafts-diskusjonen at den i for stor grad er virkemiddelfokusert (el, hydrogen, ammoniakk, etc..), og ikke tar inn over seg endringsreisen knyttet til kundebehov og forventninger?

– Ja, det kan vi få svar på, sier Jørn Askvik fra Shortsea Promotion Centre, og som skal styre paneldebatten.

Panelet består av: Are Gråthen fra Samskip, Ronny Paulgaard-Pettersen fra Tellus Logistics, Rune Hvass fra Arendal Havnevesen KF, Christoffer Jørgenvåg fra Hive Autonomy og Cecilie Wetlesen Borge fra Advokatfirmaet Berngaard AS.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: