Litra-kjøp av Leiv Sand

av

Litra kjøper 51% av aksjene i Leiv Sand Transport AS .

De to selskapene har hver for seg en stor kontaktflate og et godt renomme i markedet. Transport- og logistikkselskapene har sammenfallende kultur og egenskaper, og har samarbeidet i en rekke år, kan vi lese i pressemeldingen onsdag.

Selskapene, som på enkelte områder driver parallelt i samme marked (bl.a. termo), ser i første rekke store muligheter ift. å komplettere hverandre i hele verdikjeden gjennom alt fra markedstilgang og betjening av kunder, til innkjøp og ledelse.

Oppkjøpet gir begge en større tyngde og bredde, og muliggjøre ytterligere vekst.

Leiv Sand Transport har de siste årene opplevd sterk vekst i aktiviteten og ser behovet for å etablere en base for ytterligere vekst, og knytte til seg en samarbeidspartner for å utvikle selskapet og organisasjonen videre.

Selskapet har og har hatt høyt fokus på drift og leveranser, men ønsker å styrke seg ytterligere på områder som bl.a. innkjøp, ledelsessystemer og organisasjon. Dette er områder Litra vil styrke LST.

Litra har over tid sett behovet for å øke sin tilgjengelighet til og tilstedeværelse i Nord-Norge for å styrke den aktiviteten selskapet allerede har i nord. Der vil samhandling med LST styrke Litra-konsernet.

Kjøpet er betinget av godkjennelse i konkurransetilsynet.

Litra kjøper 51% av aksjene i Leiv Sand Transport AS – bilde

Om Leiv Sand Transport AS

Leiv Sand Transport AS ble etablert i 1975 og er ett familie foretak som har i dag over 100 ansatte. Vi er en av Trøndelags største transportør. Næringsmiddeltransport er en av våre satsningsområder. Leiv Sand Transport AS er ett landsdekkende transportfirma, med hovedvekt av transport i Nord Norge. Vi besitter pr idag bla 10 EX III vogntog som kjører både nasjonal og internasjonal transport av ADR klasse 1. Omsetning i 2022 var 225 mill.

Om Litra

Litra er et transport og logistikk konsern med hovedsete på Rudshøgda og Norden som definert markedsområde.
Litra AS er morselskapet i konsernet der den operative virksomheten i Norge drives gjennom de heleide datterselskapene Litra Termo AS, Litra Bulk, AS Martinsen Transport AS og Pekas Eiendom AS (Rudshøgda), Litra Gass AS (Voss) og Trekketjenester AS (Rudshøgda), samt det 51% eide Teigaas Transport AS (Trondheim).
I Sverige drives virksomheten gjennom Martinsen Transport AB (Gøteborg) og Litra Gas AB (Gøteborg), og i Danmark gjennom Litra Danmark A/S (Randers).
Litra AS eier i tillegg 50% av Notra AS (Oslo), 33,33% av Malvik Vask og Terminal AS med det heleide datterselskapet Sveberg Eiendom AS (begge Malvik) og MVT Tønsberg AS (Tønsberg), samt 17,5% i Toten Transport Holding AS (Gjøvik), og gjennom Litra Gass AS 45% av Scan Tank Auto AS i Nyborg.
Konsernet driver hovedsakelig transportvirksomhet med tilhørende terminal og logistikktjenester innenfor markedene for næringsmidler (kjøle-/ frysevare, mel) dyrefor, drivstoff og oljeprodukter, gass (LPG, LNG, luftgasser), miljø- / gjenvinning både på bane og vei.
Litra konsern hadde ved utgangen av 2022 nærmere 600 ansatte og over 300 biler og 300 hengere / semitrailere i eget eie. I tillegg sysselsatte konsernet i gjennomsnitt 80 faste og sesongbaserte innleide biler / vogntog samt 41 tilhengere / traller eid av kunder og samarbeidspartnere.
Konsernet omsetter for ca. NOK 1,25 mrd. i Norge, Sverige og Danmark, og opplever økt etterspørsel og vekst i oppdrag gjennom både nye og eksisterende kunder.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d