Ekstremværet: Dispensasjonen er klar

av

Dispensasjon fra kjøre- og hviletid for godstransport er gitt.

(Bildet: Jernbanebroen ved Ringebu har blitt tydelig skeiv som følge av de store vannmassene i Lågen. Onsdag ettermiddag sa Bane Nor at broen var i ferd med å kollapse. Nå skal den være stabilisert. Til vanlig går Dovrebanen over broen. Foto: Bane Nor)

Det melder både NHO Logistikk og Transport (NHO LT) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

NHO LT søkte om dispensasjon onsdag: https://logistikknyhetene.no/2023/08/09/ber-om-fritak-av-kjore-og-hviletid/

Ekstremværet fører til omkjøring og forsinkelser for transport av gods på vei. Vegdirektoratet gir nå enkelte unntak fra reglene om kjøre- og hviletid.

Unntakene skal redusere forsinkelsene og gjelder i perioden 9. august-20. august.

Unntakene innebærer dette:

  • Den daglige kjøretid skal ikke overstige 10 timer (opprinnelig 9 timer).
  • Ukentlig kjøretid skal ikke overstige 60 timer (opprinnelig 56 timer).
  • Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre følgende uker skal ikke overstige 100 timer (opprinnelig 90 timer).
  • Sammenhengende kjøretid på inntil 5 timer før gjennomføring av godkjent pause (opprinnelig 4,5 timer)
  • En fører kan ha et ubegrenset antall reduserte døgnhviler mellom to ukehviler (opprinnelig begrenset til tre).

De som benytter seg av unntakene bør oppfordres til ha med en kopi av den midlertidige forskriften som er vedlagt her: Vedlegg 1 – Vedtatt midlertidig forskrift (vegvesen.no).

Mange stengte veier og banestrekninger

Ekstremværet «Hans» har medført uforutsette forsinkelser for berørte transporter. I tillegg har stengningen av togstrekningene fra Oslo- Bergen, Oslo/Trondheim, Oslo- Fauske/Bodø og Oslo-Stavanger medført at det kjøres omfattende godstransport på veg som erstatning for togtransporten.

En av hovedvegstrekningene Riksveg 7 fra Oslo til Bergen er også stengt grunnet værsituasjonen i skrivende stund som medfører omkjøring via Haukeli, dette innebærer betydelig forsinkelse på vegnettet. Generelt medfører situasjonen forsinkelser og begrenset fremkommelighet fra Østlandet både vestover og nordover. Også EV 6 og RV 3 mellom Oslo og Trondheim er stengt.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: