Ber om fritak av kjøre – og hviletid

av

Transport- og logistikknæringen ber om midlertidig fritak av kjøre -og hviletid.

(Foto: unsplash.com)

Det melder NHO Logistikk og Transport (NHO LT) som har fått henvendelser fra medlemmer om dette fritaks-behovet.

Det påpekes at det nå i en periode er behov for fritak av kjøre -og hviletidsbestemmelsene som følge av utfordringene knyttet til “Hans”.

NHO LT søkte derfor onsdag om midlertidig fritak på enkelte strekninger.

Søknaden gjelder for godstransport med bil som skjer til erstatning for innstilt og/eller forsinket godstransport med tog. Togstrekningene dette gjelder er følgende:

  • Oslo – Bergen
  • Oslo – Trondheim
  • Oslo – Fauske/ Bodø
  • Oslo – Stavanger

Søknaden gjelder også for godstransport med bil som forsinkes som følge av stengte veier og hindringer på grunn av oversvømmelser og/eller vann i veibanen.

Søknaden gjelder for en periode frem til situasjonen knyttet til ekstremværet “Hans” er normalisert, og godstog kan kjøre som normalt.

Bakgrunn:

Stengning av Bergensbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen og forsinkelser på Sørlandsbanen/Stavanger medfører et stort press på biler, materiell og sjåfører som må kjøre bil for tog.

Det har spesielt blitt påpekt at det er betydelige forsinkelser og redusert fremkommelighet på grunn av stengt Riksvei 7 til Bergen som medfører omkjøring via Haukeli, med økt kjøretid som konsekvens.

En rekke andre veier som benyttes til godstransport har blitt stengt som følge av oversvømmelser fra “Hans”.

Med hovedveier som kan stenge på kort varsel, uavklart situasjon rundt når de ulike banestrekningene vil åpne, så øker presset på sjåfører sin kjøre – og hviletid.

NHO Logistikk og Transport ser at mange av de problemer som nå oppstår knyttet til godsfremføring kan løses ved at det innvilges et midlertidig fritak fra kjør- og hviletidsbestemmelsene. Vi forutsetter at ved innvilgelse av en dispensasjon, så må berørte arbeidstakere/sjåfører sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern.

NHO LT opplyser at medlemmene får beskjed så snart søknaden er behandlet av Statens Vegvesen.

Store utfordringer i godsframføring

Wolfgang Frank

DB Schenker melder om store konsekvenser med ekstremværet «Hans».

Tilgangen på vei og jernbane er betydelig redusert og tilgangen på alternativt materiell er under strekt press.

Senior Vice President Land Transport, Wolfgang Frank, melder om at det jobbes kontinuerlig med å finne alternative løsninger for å holde godsframføringen i gang, dog med betydelige forsinkelser.

Siden situasjonen er ytterligere forverret oppfordrer han kundene til å vurdere hvilke varer som må sendes til de utsatte områdene. Varer som er av samfunnskritisk verdi vil bli prioritert.

– Vi har utfordringer i hele landet knyttet til ekstremværet, men det er særlig områder i indre Østlandet og på Nord-vest landet som er sterkest berørt per i dag. Vi følger situasjonen løpende, og vil legge ut ny informasjon på våre hjemmesider når situasjonen tilsier dette, sier Frank.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: