Status Quo for næringen

av

– Selv om rammebetingelsene og forutsetningene er annerledes nå, så er mange av behovene i bransjen de samme.

Det sier Christine Holtan Bøgh til Logistikknyhetene.no. (Foto: Caroline Dokken Wendleborg/ZERO)

På slutten av 90-tallet og over i tidlig 2000-tall jobbet hun med miljø, politikk, kompetanse og rammebetingelser i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Siden den gang mener hun at næringen har stått på stedet hvil på flere områder, uten utvikling.

Hun er fortsatt i dag svært opptatt av det som rører seg i transport- og logistikknæring, spesielt på lastebilsiden.

– Må sikre verdiskapingen innenlands

– Vi trenger en konkurransedyktig transportnæring i Norge til å eksportere norske produkter ut av landet, og for å sikre verdiskapning innenlands, understreker Holtan Bøgh, tidligere Fagsjef Transport for Miljøstiftelsen ZERO, nå Direktør Næringspolitikk og Kommunikasjon for Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

Foruten å ha erfaring som blant annet avdelingsleder og rådgiver miljø, poltikk og kvalitet i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), har hun vært Kommunikasjonssjef PR & Marketing i Volvo Trucks, Programleder FoU for Statens Vegvesen, Vegdirektoratet og Konserndirektør org, samfunnspolitikk og kommunikasjon for NAF.

Holtan Bøgh har de senere årene hatt flere jobber i politikk og samfunnsliv.

– Behovene er de samme

20 år etter at hun begynte i transport- og logistikkbransjen mener hun at mange av behovene i næringen er de samme, selv om rammebetingelsene og forutsetningene er annerledes nå.

– Det skal omstilles raskere og grønnere. Det er utfordrende å finne nok kompetanse og arbeidskraft. Samtidig er samfunnet helt avhengig av effektiv godstransport også på vei, sier Holtan Bøgh og fremhever at logistikken må sees i et helhetlig perspektiv, og at bransjen må ha svært tett og tillitsbasert dialog med myndighetene fremover.

– Dette for å sikre at det ligger reell kunnskap bak alle gode intensjoner om omstilling, understreker hun.

Godstransporten – klimapolitikkens glemte barn

Det er på redaktørens innspill fredag Holtan Høgh responderer på denne måten.

Men hun har også tidligere kommet med klare synspunkter om bransjen, og hvor hun blant annet har betegnet godstransporten som klimapolitikkens glemte barn.

For et par år siden hevdet hun at det trengs flere teknologiske alternativer i landtransporten.

Ifølge Holtan, som da var ZEROs fagansvarlige for transport, er biogass, flytende biodrivstoff med høy klimanytte, elektrisitet og hydrogen nødvendig for måloppnåelse.

– Elbilen løser ikke alle problemer. Det må større grep til, fremhevet hun, og fortsatte:

– I transport av gods, som kan være alt fra tømmer, masser, levende dyr, næringsmidler, pakker og kjemikalier, til forbruksvarer fra utlandet, må det både strukturelle og innovative grep til for å skape markeder for nullutslippsløsninger. I stor grad er dette markeder som ikke finnes i dag.

Og så understreket hun følgende:

– Uten en total omlegging til fornybar og utslippsfri teknologi i godstransporten, vil vi fortsette på stø kurs i feil retning. Det vil gjøre det vanskelig å nå Norges klimamål.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d