Tidligere samferdselsminister Marit Arnstad: – Logistikk-Norden må samles

av

– Vi trenger en mer samlet logistikk i Norden, sier tidligere samferdselsminister og leder av Stortingets næringskomité, Marit Arnstad (Sp).

Meråkerbanen mellom Trøndelag og Midt-Sverige kan igjen stå foran en oppgradering, nå som Sverige følger Finland inn i NATO, etter at Tyrkias president nylig godkjente medlemskap.

Ifølge tidligere samferdselsminister Arnstad åpner dette opp for nye muligheter med tanke på vei og jernbane mellom landene.

Arnstad, som i dag er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, tror hennes eget hjemfylke Trøndelag er sentralt i denne sammenhengen.

– Det betyr en ny type forsvarsplanlegging i Norden. Behovet er en mer samlet logistikk, både når det gjelder materiell og personell, forteller hun til NRK.

Her diskuterer adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund og tidligere samferdselsminister Marit Arnstad for noen år siden om det skal satses på 4-felts bro over Oslofjorden eller om det skal bygges nytt tunnelløp i Drøbaktunnelen. Foto: Per Dagfinn Wolden

Viktig frakt-linje

Både E14 og Meråkerbanen binder Norge og Sverige sammen som en viktig fraktlinje.

Arnstad tar nå til orde for å ruste opp både vei og jernbane, noe Fylkesrådet i Trøndelag også har anbefalt.

– Vi har kort avstand til Sverige med både jernbane og vei, og vi har muligheten til å bidra med mottak og transitt av både materiell og personell, sier Arnstad.

Det pågår nå et arbeid for å elektrifisere Meråkerbanen, men verken veien eller jernbanen er bygget for spesiell høy hastighet. Skinnegangen er rasutsatt og ble nylig stengt grunnet dette.

– Dette vil jeg ta med meg i den videre diskusjonen. Både i forbindelse med langtidsplanen for Forsvaret og i arbeidet med Nasjonal transportplan, sier Arnstad.

Støtte fra forsvarsanalytiker

Hun får også støtte fra forsvarsanalytiker Per Erik Solli i sin iver med å ruste opp transportkorridorene fra Trøndelag til Midt-Sverige.

E14 og Meråkerbanen går parallelt fra Trøndelag til Midt-Sverige. Banen er den eneste jernbaneforbindelsen som krysser grensen nord for Kongsvinger og sør for Narvik.

Solli er enig i at forbindelsen mellom Midt-Norge og Sverige er svært sentral. Både for Sverige, Finland og for et samarbeid innad i NATO.

– Hvis for eksempel Skagerrak eller Østersjøen blir stengt for sjøtransport, må Norge ta imot allierte forsterkninger og materiell til våre naboland og sørge for at det kan fraktes videre, sier Solli som jobber med sikkerhetspolitikk og militær strategi ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

I tillegg jobber han med logistikk, transportinfrastruktur og samfunnssikkerhet ved Nord universitet.

– Hvis amerikansk personell kommer og henter materiellet i krise eller krig, må den norske (og svenske og finske) transportinfrastrukturen tåle militær tungtransport, sier Solli.

De nordiske forsvarssjefene ga i fjor råd til sine respektive regjeringer om hvordan en kan sikre allierte militære forsterkninger til hele Norden, i krise eller krig.

Viktige transport-akser

Forsvarssjefene pekte på fire sentrale områder og akser som viktige:

  • Ofotfjorden i Nordland, som er viktig for både Norge, Sverige og Finland. Her er det flere dypvannskaier, flyplass på Evenes, veiforbindelser videre inn i Nord-Norge, og jernbane og veier fra Narvik inn i Sverige.
  • Trondheimsfjorden i Trøndelag, som også er viktig for både Norge, Sverige og Finland. Her er det flere dypvannskaier, flyplasser på Ørland og Værnes, vei- og togforbindelse sørover og nordover i Norge, og vei- og togforbindelse til Sverige og videre inn i Finland.
  • Göteborg-regionen i Skagerrak
  • Esbjerg havn i Danmark

– Den beste strategien er å tilpasse veier, jernbane, havner og flyplasser i fredstid. En av grunnene til at Ukraina har klart å forsvare seg, er fordi de hadde en omfattende og robust infrastruktur da Russland angrep dem i fjor, sier forsvarsanalytiker Per Erik Solli.

Han understreker at bedre vei og jernbane mellom øst og vest er bra også for sivilsamfunnet og næringslivet.

– Dette er en vinn-vinn-sak for hele samfunnet, fastslår han.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: