SR Groups nye forretningsutvikler

av

Logistikkforeningens hovedstyreleder Renate Brynhildsen er igjen i fast jobb. Denne gangen som forretningsutvikler i SR Group.

– SR må imidlertid selv finne ut hvor min kompetanse passer best inn i min nye rolle. Men det skal vi sammen bruke de første månedene til å finne ut, forteller Brynhildsen til Logistikknyhetene.no.

 Utfordringene står i kø når hun til uken tiltrer som SR Groups: https://sr-group.no/ nye forretningsutvikler.

Vanlige arbeidsoppgaver for en forretningsutvikler er analyse av kunder og konkurrenter, etablere nye virksomheter og forretningsenheter, forsterke og forbedre allerede etablerte produkter, samt legge forretningsplaner.

SR Group består i dag av virksomheter innen bil-, fly-, sjø-, marine og prosjekt, samt et tollteam.

Selv mener Brynhildsen at tiden er inne for å ta nye grep i transport- og logistikkbransjen.

Logistikkforeningens hovedstyreleder har de siste to-tre månedene hatt en prosjektstilling i Westport AS, etter at hun sa opp stillingen som rådgiver i Tollkonsult.

Nå er det imidlertid SR Group som får nyte godt av hennes kompetanse innen logistikk, SCM, prosjektledelse, bærekraft, digitalisering og kompetansedeling.

Kanskje ikke minst hennes tollkompetanse i forhold til det nye Digitoll-regelverket fra 1. januar i år.

Som speditør kan SR Group ha god støtte i Brynhildsens kompetanse på dette området, nemlig å møte behovet for inngående informasjon om godset i god tid før ankomst for å kunne starte tollprosedyre.

– Med utviklingen globalt er det viktigere enn noen gang å ha kontroll på prosesser og regelverk, understreker Brynhildsen og viser til et tollregelverk som er mer omfattende og komplisert enn noensinne.

– Og for å gjøre det enda mer komplisert er det nå en endringsprosess på gang i håndteringen av dette regelverket, sier hun og viser til de to nye lovene som trådte i kraft 1. januar.

Ifølge Brynhildsen har importører og eksportører et selvstendig ansvar overfor Tolletaten, selv om bl.a. fortolling er satt ut til speditør.

– Forholdet mellom speditør og vareeier er privatrettslig, Tolletaten vil derfor ved avvik gå direkte til vareeier. Bruk av speditør fratar ikke vareeier ansvaret for at deklarasjon er korrekt. Det er derfor viktig at bedriften etablerer gode rutiner internt for å sikre at varer blir korrekt og rettidig deklarert. God kommunikasjon og et godt samarbeid med speditør er alfa og omega for at speditør skal kunne gjøre en god jobb, understreker Brynhildsen.

Høst-agendaen fullpakket

I tillegg til å være hovedstyreleder i Logistikkforeningen er Renate Brynhildsen også leder av foreningens Rogalandsavdeling.

Her er hun godt i gang med å planlegge høstens aktiviteter; blant annet fagdag i samarbeid med Young Logistics og NHO Logistikk og Transport, Rogaland.

SR Group har inngått samarbeidsavtale med Young Logistics, en datterforening av Logistikkforeningen avd. Rogaland. Young Logistics tar først og fremst sikte på å rekruttere unge inn i logistikkbransjen, men som også ønsker å skape en god interesse-arena for unge mellom 20-35 år.

Brynhildsen har også en sentral rolle med å forberede både Sjølogistikk-konferansen og Logistikkdagen. Sistnevnte er for øvrig Rogalands viktigste møteplass for alle som er interessert i logistikk, transport og samferdsel, og som tradisjonen tro arrangeres i november.

– En viktig kollega-ressurs

SR Groups daglige leder, Dag Martin Smørdal

– Vi er svært fornøyd med å ha fått Renate Brynhildsen om bord. Vi er trygge på at vi skal nyte godt av hennes kompetanse og erfaring, forteller adm. direktør Dag Martin Smørdal i SR Group til Logistikknyhetene.no.

– Og hva er utfordringene fremover?

– Vi går en spennende tid i møte. Blant annet jobber vi målrettet for å ta del i det grønne skiftet. I tillegg holder vi fokus på å effektivisere arbeidsprosessene våre, samtidig med at vi fokuserer på sunn drift.

– Og dette vil gå greit?

– Ja, vi har en meget kompetent organisasjon, så fremtiden ser veldig lovende ut, sier SR Group-sjef Dag Martin Smørdal til Logistikknyhetene.no.

Smørdal med ti måneders fartstid som daglig leder har allerede fått god styring på SR Group AS, konsernets største selskap og på mange måter motoren i SRGH Konsernet.

Han overtok som daglig leder etter Bjørn Røstad, som hadde full sjau med å lede både konsernet og selskapet, noe som er krevende til tross for gode medarbeidere.

Samtidig var det på tide at SR Group med 600 millioner i omsetning og 160 medarbeidere fikk en egen Direktør, ifølge Røstad, og som selv fortsetter i rollen som konsernsjef. Men nå med mer frigjort tid til de øvrige selskapene.

48-årige Dag Martin Smørdal er utdannet maskiningeniør og har bred erfaring fra ulike lederroller gjennom 18 år i Dolphin Drilling. Siden 2018 har han etablert og ledet Rig Partner AS.

Smørdal overtok rollen som daglig leder i SR Group AS 3. oktober 2022.

Han representerer på en måte et nytt kapittel i SR Groups historie. Det er dessuten store forventninger til at selskapet med en fremoverlent og engasjert leder som Smørdal tar selskapet inn i en spennende og lys fremtid.

Pilene peker oppover

SR Group-gründer Bjørn Røstad legger ikke skjul på at gleden er stor når milliarden passeres. (Foto: Magnus Ekeli Mullis)

Pilene har pekt oppover for transport-gründeren. Og overfor Logistikknyhetene.no har han da heller ikke lagt skjul på at gleden er stor når milliarden passeres.

Jeg hadde en prat med SR Group-gründer Bjørn Røstad da 40-årsfeiringen var like rundt hjørnet i fjor, og like før milliarden var i boks.

Da undertegnede hadde Røstad på tråden i anledning intervjuet var han på vei hjem fra Brasil.

Lastebil-gründeren er en grunnleggende positiv mann, men i likhet med mange andre i næringen er også han bekymret for prisene som skyter til værs.

Bedriften han startet i 1983 har gått fra å være en lokal transportleverandør til å bli et av Norges ledende logistikkselskaper, med 120 vogntog på veien og 140 ansatte.

Leverandører til oljeindustrien som SR Group har et høyt aktivitetsnivå, men Røstad fortalte til Nettavisen i fjor at han opplever at bransjen vender det døve øret til når han forteller at han og flere andre sitter fast i lange kontrakter og galopperende kostnader.

Røstad har vært med på store oppturer og nedturer med oljebransjen. I nær sagt alle år har han tjent penger, utenom ett – i 2017. Men koronapandemien og krigen i Ukraina har ført til en kostnadsvekst som Røstad aldri har sett maken til.

Da krigen i Ukraina brøt ut, var Bjørn Røstad og bedriften raske til å mobilisere.

På få dager samlet ansatte, venner og partnere inn 300.000 kroner i bidrag til en ny sykebil. I tillegg ble en SR Group-lastebil fylt med mat og medisiner sendt ned på kort tid.

Fakta SR Group

  • Ble startet som SR Transport i 1983.
  • Selskapet er totalleverandør av logistikktjenester, og håndterer bestilling, planlegging, organisering, lagring, toll og transport for kundene.
  • Hovedkontor i Tananger, med avdelinger i Kristiansund, Bergen, Mongstad, Gardermoen og Alta.
  • Selskapet har 140 ansatte og disponerer 120 biler – hvorav 80 er eid av selskapet. 70 prosent av SR Groups inntekter kommer fra olje- og gassbransjen.
  • Eies av Srg Holding, som Bjørn Røstad, Arne Incoronato, Rolf Smedvig Hodne og Stangeland-familien står bak.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d