Erna går til valg på grønnere transport og mobilitet

av

Nasjonalt vil Høyre støtte nye ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksveiene. Ambisjonen er at 50 prosent av nye lastebiler er nullutslippskjøretøy i 2030.

(Bilde: Høyre-leder Erna Solberg slår et slag for tungtransporten i lanseringen av partiets “klimameny” Foto: Per Dagfinn Wolden.)

Partiet vil også ha en tiltakspakke for å etablere ladeinfrastruktur for tungtransporten.

Reduserte utslipp fra transportsektoren, nullutslippsløsninger i tungtransporten og maritim sektor, innføring av krav til fyllingsgrad, og ikke minst, at det etableres flere samlastingsterminaler.

Det fremhever Høyre-leder Erna Solberg i et NRK-intervju i anledning lansering av partiets såkalte «klimameny»: https://www.at.no/files/2023/08/03/Hoyres-klimameny-PDF.pdf.

Over 100 klimatiltak står på menyen som skal bidra til å skjerpe partiets klimaprofil, og som partilederen og stortingsrepresentant Mathilde Tybring Gjedde avduket på Unge Høyres sommerleir onsdag.

Menyen, en 50-siders rapport, peker på områdene hvor norske kommuner og fylker skal føre offensiv klimapolitikk, og ledsages av tiltak på hvert område.

Vil effektivisere varedistribusjonen

Klimamenyen inneholder både lokale og nasjonale klimatiltak, blant annet samlastningssentraler for varetransport, og hvor vi kan lese:

«I noen av de store byene er det etablert samlastningssentraler for varetransport, der sentralene distribuerer varene videre inn i sentrum ved hjelp av nullutslippskjøretøy. Det er viktig at flere mellomstore og store kommuner legger til rette for samlastningssentraler for å få effektivisert varedistribusjonen, få ned klimagassutslippene og redusere støy. I tillegg til krav om samlastingsterminaler kan man også vurdere om det er mulig å sette krav til fyllingsgrad i kjøretøyene for å redusere antallet kjøretøy som kjører inn og ut av sentrum”.

Lokalt vil partiet fase ut kommunens fossile kjøretøy og stille krav om nullutslipp for buss og taxi. De vil også vurdere bompengefritak for tunge kjøretøy på biogass i bomringen.

Nasjonalt vil partiet støtte nye ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksveiene. Ambisjonen er at 50 prosent av nye lastebiler er nullutslippskjøretøy i 2030.

Ifølge Solberg går den nasjonale klimapolitikken hånd i hånd med den lokale.

– Vi må sørge for at nasjonale lover og regler gjør det enklere å være klimavennlig for kommunene. For eksempel må vi lage et nasjonalt regelverk for solenergi som er bedre enn det vi har i dag, sier hun.

– Høyre nasjonalt foreslår også klimakrav til bygg og støtte til elektriske ladere til tungtransport. Dette er tiltak som hjelper kommunene på vei til å kunne kutte utslipp, sier Tybring Gjedde.

Et annet tiltak Høyre-lederen fremhever er å bygge sol- og vindkraft i kommunene.

– Du kan sette solcellepaneler på taket av en skole. Du kan sette det på Rådhuset. Jeg mener at alle tak som er skrå nok bør ha solceller, sier Solberg til NRK.

I «klimamenyen» nevnes også at partiet vil stille krav til ladeinfrastruktur ved etablering av nye døgnhvileplasser for tunge kjøretøy, og sette areal-krav for nye riksveiprosjekter til lade/fylleinfrastruktur for tungbiler.

Høyre skal fortsette å utvikle et godt kollektivtilbud, og få ned utslippene fra transportsektoren. Det er særlig behov for nullutslippsløsninger i tungtransporten og maritim sektor. Flere kommuner bør avsette areal og prioritere rask saksbehandling for å etablere ladestasjoner, vurdere bompengefritak for biogass, miljø-differensiere havneavgifter og øke tilgang på landsstrøm.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: