Lønnstyveri vrir varetransport over på veier mens sjøveien sakker akterut

av

Sosial dumping og lønnstyveri i transportbransjen får skylden for at det grønne skiftet på sjøen sakker akterut.

Ettersom det norske veinettet snart kneler under vekten av tungtransporten, er det derfor økt press på å få mer av varetransporten over på sjø, meldte NRK søndag.

«Sjøtransport-revolusjonen» har latt vente på seg, og hellere snarere vært på retur, til tross for politiske forsetter. Selv om «alle» vil ha mer miljøvennlig frakt av gods på sjø, øker tungtransporten på veiene.

Og en spør seg hvorfor?

Per Herman Pedersen, avdelingsdirektør i Statens vegvesens krimavdeling, har følgende svar:

– Fiktiv bokføring, svart betaling og brudd på arbeidstidsreglene skaper «et kunstig lavt kostnadsbilde» på veien, og vrir transporten bort fra jernbane og båt.

Og han forteller videre:

– Dette er særlig fremstående i de delene av bransjen som er under spesielt kostnadspress, som langtransport av fisk, sier Pedersen.

Ifølge Arbeidstilsynet bryter 6 av 10 reglene

I forkant av pandemien rapporterte Arbeidstilsynet at det var brudd på lønnsvilkårene for utenlandske sjåfører i 63 prosent av tilfellene, og i fjor høst la regjeringen fram en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

NRK viser til at i 2021 fikk 52 sjåfører i transportselskapet Vlantana Norge 16 millioner kroner i erstatning etter at retten konkluderte med «systematisk underbetaling» over flere år.

Undersøkelser fra Yrkestrafikkforbundet (YTF) viser også at flertallet av utenlandske tungtransportsjåfører som krysser grensen ikke får betalt det de har rett på.

– Sosial dumping er et omfattede problem. Det bidrar til å utkonkurrere andre transportformer og seriøse biltransportører, sier Jahn Cato Bakken, leder i Godsalliansen.

Og Per Herman Pedersen, avdelingsdirektør i Statens vegvesens krimavdeling forteller følgende:

– Når omfanget av lønnstyveri i langtransportbransjen ser ut til å være vesentlig, er det nærliggende å tro at dette kan ha bidratt til å gjøre godsoverføringen vanskeligere.

Under konstant press

Ifølge leder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, er transportbransjen under press fra useriøse utenlandske aktører, noe som gjør at det lønner seg å bryte regelverket.

– Sjansene for å bli tatt er liten, og konsekvensene er minimale, sier Klungnes til NRK.

– Dette er ei svært viktig problemstilling. Derfor ønsker vi utredninger knyttet til forholdene i transportsektoren velkommen, sier Stein Rømmerud, direktør i Norgesgruppen ASA, og som understreker at det er viktig å få useriøse aktører bort fra norske veier.

Ifølge en fersk rapport fra DNV kan klimagassutslippene reduseres med nærmere 80 prosent om flere trailere blir erstattet med skip.

Et ordinært frakteskip som seiler langs kysten kan ta like mye last som 200 lastebiler.

Så sent som i juni varslet regjeringen om et tilskudd på 37 millioner kroner til seks nye havneprosjekt, fra Kristiansand Havn i sør til Tromsø Havn i nord.

Men på samme tid ble tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø ut av revidert nasjonalbudsjett.

– Vi jobber for like vilkår

Cecilie Knibe Kroglund

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Cecilie Knibe Kroglund (Ap) svarer følgende på spørsmålet fra NRK om hva skjer om Norge ikke når klimamålet?

– Vi er opptatt av å fremme seriøsitet i transportbransjen. Vi jobber for å sikre like konkurransevilkår mellom næringsaktørene og sørge for at de som jobbar i transportsektoren har trygge arbeidsplasser, og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier.

Knibe Kroglund viser til at det i statsbudsjettet ble satt av penger til styrke kontroll- og tilsynsvirksomheten i Statens vegvesen med 32 nye ansatte.

– Det er et viktig grep for å få de useriøse aktørene bort fra norske veier, sier statssekretær Cecilie Knibe Kroglund i Samferdselsdepartementet.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: