Karmsunds havnedirektør: – Mangler politisk vilje

av

– Det har vært liten politisk vilje til å gripe tak i disse utfordringene, samt utnytte mulighetsrommet som ligger i sjøtransport vs. langtransport på vei for å nå Norges ambisiøse klimamål.

Det sier havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havn: https://karmsundhavn.no/.

Han viser til artikkelen: https://logistikknyhetene.no/2023/07/31/lonnstyveri-vrir-varetransport-over-pa-veier-mens-sjoveien-sakker-akterut/

Gautesen finner artikkelen svært interessant:

– Den setter søkelys på den viktigste grunnen til at sjøtransport taper i konkurransen med utenlandske trailere om transport til og fra kontinentet og til Baltikum (shortsea), sier havnedirektøren, og fortsetter:

– Jeg har en rekke eksempler på store norske virksomheter som velger slike transportører, utelukkende pga. pris, ofte med liten prisdifferanse.

Gautesen understreker følgende:

– Miljøfokus, ordnede arbeidsforhold, mindre veislitasje, mindre kø og færre trafikkulykker taper når en kan spare noen få tusenlapper på å bruke useriøse transportører som bryter nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Karmsunds havnedirektør sier:

– Ja, til konkurranse på like vilkår, nei, til sjåfører som utnyttes og kjører rundt på norske veier med farlige vogntog.

Gautesen viser også til at det skrives nesten ukentlig om omfattende kontroller fra Statens vegvesen, og hvor alvorlige feil og mangler avdekkes hos utenlandske transportører.

– Sjøtransport på sin side skaper lokale arbeidsplasser og verdiskapning, og sikrer at norske transportører får kjøre lokal distribusjon, sier Gautesen, og understreker følgende:

– Det har vært liten politisk vilje til å gripe tak i disse utfordringene, samt utnytte mulighetsrommet som ligger i sjøtransport vs. langtransport på vei for å nå Norges ambisiøse klimamål, sier Karmsunds havnedirektør.

Gautesen har imidlertid tro på at dette vil endres de neste årene, og når fokuset på ovennevnte blir større.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: