Jens Bjørn Andersen og DSV har hatt et utfordrende første halvår

av

DSV – Global Transport and Logistics har hatt en utfordrende start på første halvår, og med en etterspørsel etter transport- og logistikktjenester sterkt påvirket av den pågående makroøkonomiske situasjonen.

Det viser konsernets delårsrapport for 1. halvår 2023, og som ble presentert tirsdag denne uken.

– Etter flere år med forstyrrelser fortsetter fraktmarkedet å normalisere seg, og til tross for redusert etterspørsel klarte teamene våre fortsatt å levere et solid sett med resultater på tvers av alle divisjoner, forteller DSVs konsernsjef Jens Bjørn Andersen.

Og han fortsetter:

– Basert på våre resultater for de første seks månedene og vår antakelse om en gradvis bedring i transportvolumer for resten av året, oppgraderer vi også helårsutsiktene for 2023. Dette er kun mulig på grunn av den utrolige innsatsen fra våre medarbeidere. Jeg er utrolig stolt og imponert over engasjementet fra hver og en, sier Andersen.

Tirsdag var han tilbake på plass i sjefsstolen i DSV: https://www.dsv.com/ etter noen ukers ferie, og hvor det hele startet med en travel morgen med interessante intervjuer og diskusjoner med investorer i sentrum av København.

Etter pressekonferansen så han frem til å reise til London for å møte investorer og diskutere selskapets økonomiske resultater og forventninger til andre halvdel av 2023.

– I andre kvartal leverte vi et solid resultatsett på tvers av alle tre divisjoner og en sterk kontantstrøm. Etterspørselen etter transport- og logistikktjenester er lav, og i løpet av første halvår 2023 har vi vist evne til å tilpasse oss endrede markedsforhold. Markedsutviklingsutsiktene er fortsatt usikre, men vi ser tegn til stabilisering og vi forventer en gradvis bedring i globale handelsvolumer de neste kvartalene, sier DSVs konsernsjef.

Resultatene

  • DSV hadde en nedgang i bruttoresultatet og EBIT på henholdsvis 14,2 % og 31,6 % første halvår sammenlignet med samme periode i fjor, men som likevel er et positivt resultat i forhold til før pandemien.
  • Air & Sea-divisjonen hadde de seks første månedene i år en nedgang på 35,7 % i EBIT før spesielle poster, påvirket av lavere fraktvolumer og rater sammenlignet med samme periode i fjor.
  • Solutions-divisjonen hadde en reduksjon i EBIT på 23,4 %, sammenlignet med et eksepsjonelt sterkt første halvår i 2022.
  • Nedgangen skyldes i stor grad et lite fall i aktiviteten og utvidelse av lagerkapasiteten.
  • Vei-divisjonen rapporterer en nedgang på 2,8 % i EBIT før spesielle poster. I et marked med lavere aktivitet på tvers av de fleste sektorer gjorde divisjonen det bra og tok markedsandeler.
  • I løpet av første halvår 2023 har etterspørselen etter transport- og logistikktjenester vært preget av den makroøkonomiske situasjonen.
  • Parallelt har logistikkmarkedene raskt normalisert seg etter forstyrrelsene de siste årene. I et svært konkurranseutsatt marked forsterker DSV sin kommersielle innsats og opprettholder ambisjonen om å vokse ut av det generelle markedet samtidig som de leverer verdi til kundene.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d