– Fremtiden for norsk industri

av

Den nye elektriske semitrekkeren til Logi Trans er eksemplet på fremtidens logistikk for norsk industri.

Logi Trans og Archer samarbeider om et pilotprosjekt for karbonreduksjon. De to selskapene er allerede inn i en tredjedel av et spennende prosjekt: https://www.linkedin.com/posts/logi-trans-b-v-_together-with-archer-the-well-company-we-activity-7086653263411830784-1XzZ?utm_source=share&utm_medium=member_ios.

– Dette er en plan for fremtiden, sier Eirik Windegaard, Country Manager i Archer: https://www.archerwell.com/, og han viser til følgende:

– Hittil har vi spart 1463 kg med karbon. Dette er en tredel av den totale karbonfangsten når vi er ferdig, sier Windegaard.

Norgessjef for Archer, Eirik Windegaard

Ifølge adm. direktør Cathrine Ogne i Logi Trans: https://logitrans.no/ er denne bilen like pålitelig som en konvensjonell diesel-semi.

– En imponerende vektkapasitet og rekkevidde gjør prosjektet til en smidig operasjon. Dette er et viktig steg for å oppnå målet om karbonreduksjon, sier Logi Trans-sjefen.

Ogne oppfordrer andre selskaper til å komme etter, og til å vurdere lignende tiltak for å redusere eget karbonavtrykk.

Logi Trans går elektrisk

– Og for derved å nå målet om et mer bærekraftig samfunn, understreker Cathrine Ogne.

– Jeg vil takke Logi Trans for initiativet til dette prosjektet. Vi har et sterkt håp om at dette blir en kjempesuksess, og vi har bevist at logistikk med elektriske lastebiler er fremtiden for industrien, sier Archer-sjefen i Norge, Eirik Windegaard.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d