Holder fokus på et produktivt pakke- og logistikknettverk

av

PostNord fortsetter fokuset med å utvikle et fleksibelt og produktivt pakke- og logistikknettverk i alle ledd.

Selskapet fortsetter også tilpasningen av postvirksomheten i takt med nedgangen i postvolumer.

Det forteller Annemarie Gardshol, konsernsjef i PostNord Group AB i forbindelse med lanseringen av selskapets Q2-resultater.

– Vår finansielle stilling gjør at vi kan fortsette å investere i vårt nordiske tilbud og vår grønne og digitale omforming, sier Gardshol.

Tall for andre kvartal

  • Konsernets salg utgjorde 9812 millioner (10.037), en nedgang på -4 prosent
  • Driftsinntektene ble -725 millioner (214). Inntektene ble belastet med en goodwillnedskrivning på -903 millioner i Norge. Justert driftsinntekt var 135 millioner (214) svenske kroner.
  • Nedgangen i konsernets justerte driftsinntekter skyldtes først og fremst selskapets svenske virksomhet, og hvor svakhet i økonomien førte til lavere Business-to-Business-volumer.
  • I tillegg ble konsernets lønnsomhet negativt påvirket av fortsatt høy inflasjon og investeringer i strategiske initiativ.
  • Postvolumene gikk ned med -14 prosent (-12), mens pakkevolumene totalt gikk ned med -1 prosent (-7).
  • For første gang siden tredje kvartal 2021, registrerer PostNord positiv vekst i Business-to-Consumer-volumer, hovedsakelig drevet av selskapets populære Varubrev-tjeneste i Sverige (små pakker til postkassen).

– Våre kortsiktige forbedringsprogrammer leverer i henhold til planen. Programmene kombinerer kostnadskutt i både produksjon og administrasjon med vesentlige prisjusteringer for å kompensere for høyere kostnader som følge av inflasjon, sier konsernsjef Annemarie Gredshol.

Og hun fortsetter:

– Vi kompenserte også for hoveddelen av den kraftige nedgangen i postvolumer i kvartalet. Vi fortsetter å fokusere på å øke fleksibiliteten og produktiviteten i hele vårt pakke- og logistikknettverk. I mellomtiden fortsetter tilpasningen av postvirksomheten i takt med nedgangen i postvolumet. Ved utgangen av kvartalet hadde PostNord om lag 2000 færre årsverk (gjennomsnittlig antall ansatte) enn i andre kvartal 2022, sier Gardshol.

Storsatsing på grønn og digital fremtid

Med fokus på pakke- og logistikknettverket.

Mens PostNord tilpasser organisasjonen til dagens situasjon, fortsetter selskapet å investere i kundetilbud, bærekraft og teknologi.

– Vi tar ledelsen i sektorens klimaomstilling gjennom vårt mål om å være fossilfri innen 2030. I løpet av kvartalet var 67 prosent av energien som ble brukt i egen bilpark fornybar, mot 64 prosent ved utgangen av første kvartal 2023. Vi har også godkjent vedtak om ytterligere investeringer i både biogassdrevne lastebiler og elektriske varebiler for levering, forteller en fremoverlent Gardshol.

Konsernsjefen fremhever også at PostNord Norge har inngått avtale med Einride om elektrifisering av lastebiltransport på bestemte ruter.

– I Sverige prøver vi AI-løsninger for smartere pakkesortering og optimal lasting på utvalgte terminaler. Vi engasjerer oss i disse initiativene for å redusere våre karbondioksidutslipp, for å øke effektiviteten i vår logistikk-kjede og produksjon, og for å gjøre jobbene enklere for våre ansatte, sier Gardshol.

Nordisk pakketilbud og viktige endringer

PostNord holder også fokus på nordisk pakketilbud og viktige endringer i det universelle tjenestetilbudet i post.

Selskapet fortsetter å utvikle vårt pakketilbud med sikte på å sikre et konkurransedyktig tilbud for Norden som tjener til å gjøre hverdagen enklere for forbrukerne. Ved utgangen av kvartalet hadde konsernet i overkant av 13.000 distribusjonspunkter – pakkeskap og servicepunkter – i Norden.

Avskaffelse av posttjenesten

I kvartalet kunngjorde den danske regjeringen og fem opposisjonspartier sin intensjon om å avskaffe den universelle posttjenesten. Forslaget var i stedet å la markedet bestemme hvem som skulle yte den landsdekkende posttjenesten i Danmark.

Forslaget inneholdt særordninger for varer for levering til små øyer og synshemmede, samt for internasjonal post. Forslaget skal nå sendes på høring, og den endelige avtalen forventes å bli lagt fram til avstemning i Folketinget i oktober. Avtalen forventes å tre i kraft 1. januar 2024.

– Vi kommer tilbake til saken i løpet av høsten for å redegjøre for hvilke konsekvenser det nye stortingsproposisjonen forventes å få for vår drift, avslutter Annemarie Gardshol.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: