Nok engang klar for bransjens store begivenhet

av

Atle Kvamme er nok engang klar som konferansier på transport- og logistikknæringens viktigste møteplass. Og som daglig leder for K5 Alliansen er han sterkere i troen enn noen andre på at prosjektet KS2 skal være ferdig i august, og med anleggsstart sommeren 2024.

– Fra et logistikksynspunkt er Bergensbanen den mest suksessrike godstransport-åren i Norge. Nærmere 70% av alt gods øst-vest kommer til Bergen med toget, forteller Kvamme til: https://logistikknyhetene.no/.

Når han åpner Transport & Logistikk 2023 på Nova Spektrum i Lillestrøm, 28. og 29. september, er det sjette gangen han står for åpningen av bransjens store begivenhet.

Foredragsholderne, de fremste innen sine felt, er klare til å dele sine erfaringer med deg. Ministere, etatsdirektører, fageksperter og ikke minst er rundt 1000 bransjevenner og logistikere på plass.

Men Logistikknyhetene.no tok kontakt med Kvamme først og fremst for å få en status på K5-prosjektet: https://www.k5alliansen.no/.

Reguleringsplanen ble vedtatt allerede 1. april i fjor, og det pågår nå forberedende arbeid langs vei- og banestrekningen Arna-Stanghelle på E16.

38 hus er allerede kjøpt og delvis fraflyttet, det pågår arkeologiske utgravinger og det legges strøm langs aksen for utslippsfrie anleggsplasser.

– Men det har dukket opp utfordringer underveis for prosjektet?

– Ja, vi opplever stadig nye utfordringer. Selv om vi snakker om en veistrekning som er kåret til «Norges verste vei» av NRKs lyttere, og en banestrekning som for det meste er fra 1880-tallet, foreslår Statens vegvesen og Bane Nor å kutte det helt i ny NTP.  Det skjer ikke fordi prosjektet ikke er brennhett og må bygges, men fordi rammene i ny NTP er for små, sier Atle Kvamme.

Den daglige lederen for K5 Alliansen fremhever også at både Vestland fylke og Bergen kommune har prioritert prosjektet som det viktigste europaveiprosjektet på Vestlandet i sine høringer.

– Vi jobber målrettet for at 600 millioner kroner øremerkes prosjektet i kommende Statsbudsjett, og at byggestart dermed kan skje som planlagt, sier Kvamme til Logistikknyhetene.no.

Hovedpulsåren Bergen-Oslo

Dette er et nasjonalt viktig prosjekt som fjerner et rasutsatt område, og hvor trygg transport ikke lenger baserer seg på flaks.

Oppgradering av hovedpulsåren mellom Bergen og Oslo er et folkeprosjekt som alle stiller seg bak.

Fylkesdirektøren i Vestland fylkeskommune mener at fellesprosjektet K5 med vei og bane Arna-Stanghelle må ha topp prioritet og med oppstart i 1. periode av Nasjonalt transportplan.

Statens vegvesen og BaneNor har derimot i sine innspillnotat til NTP 2025-2036, ikke funnet rom for å sette av midler til videreføring av fellesprosjektet vei og bane Arna-Voss.

– Kan være kroken på døra

– Dette er å foreslå “rykk tilbake til start”, og det like før målstreken.  Å vurdere prosjektet på nytt etter 2030 er det samme som kroken på døren, sier Kvamme og understreker at dette er noe det jobbes med knallhardt for å få endret. 

Prosjektet kom inn i Nasjonal transportplan for to år siden, og det er rigget en felles organisasjon fra Statens vegvesen og Bane Nor som har jobbet målrettet for at prosjektet skal være klar til oppstart i 2024. Reguleringsplanen ble vedtatt 1. april i år, og med midler på bordet fra staten er det nå bare å gi gass.

Hittil er nærmere én milliard kroner brukt på fellesprosjektet K5 Arna–Voss. Likevel vil samferdselsetatene utsette det på ubestemt tid.

Skrotingen av K5 Arna–Stanghelle i Statens vegvesen og Bane NORs innspill til Nasjonal transportplan kom som et sjokk på alle på Vestlandet.

De spør seg om; har ingen i etatene sett alle medieoppslagene om Norges verste vei, eller hørt om rasfaren både på vei og bane?

I 2022 stoppet regjeringen prosjektet. Da måtte hele regionen på banen, som aksjonister med protesttog til Oslo og bilkonvoi Bergen-Voss. Dette for at politikerne skulle bla opp midler til prosjektet som har førsteprioritet både hos Vestland fylke og Bergen kommune.

Transport & Logistikk-moderator

I september samles igjen den store hopen av aktører innen norsk transport- og logistikknæring, Transport & Logistikk 2023 på Lillestrøm. Det snakkes om nærmere 1000 deltagere/logistikere.

Nettopp på denne plattformen har bergenseren Atle Kvamme vært selvskreven ordstyrer de siste årene.

Han har fremstått som en Transport & Logistikk-moderator med stor integritet.

Den tidligere næringspolitiske sjefen i Bergen Næringsråd betraktes som en av logistikknæringens fremste talspersoner med stor integritet og innflytelse i bransjen.

– Logistikknæringen er en svært viktig bidragsyter til verdiskapningen, understreker Kvamme.

– Valget er en todelt løsning. Det ene er verdiskapingsbidraget som logistikkbedriftene gir, mens det andre er miljøtiltakene transportnæringen må bidra med i årene som kommer, forteller Kvamme som fremhever at verdiskaping også dreier seg om norsk varehandel med utlandet, sier Kvamme og fortsetter:

– Som forbrukere vet vi ikke alltid hva som ligger bak det å få en vare fram. Vi blir mer globale og varehandelen bare øker. Norges varehandel med utlandet er på 1500 milliarder kroner årlig, sier Kvamme som understreker at det er umulig å tenke seg velstand og vekst uten et velfungerende transportsystem.

Ifølge Kvamme dreier logistikkselskapenes verdiskaping seg om en årlig transport i Norge fordelt på 270 mill. tonn på vei, 20 mill. tonn på jernbane, 40 mill. tonn på sjø og 100 tusen tonn med fly.

– I dag utgjør transport 55 prosent av alle klimagassutslippene i Bergen, og næringstransporten står for rundt halvparten av dette, forteller Kvamme, og understreker at all nyttetransport må bli bortimot fossilfri innen 2025.

Han mener at det er fullt mulig med et grønt skifte hvis effektive tiltak settes ut i livet, både av stat, kommune og næringslivet selv.

Stimuli fremfor straff

Kvamme fremhever også at det er viktigere å stimulere til reduserte klimagassutslipp, fremfor å straffe med avgifter.

– Dagens rushtidsavgift for nyttetransport må erstattes med miljødifferensierte bompenger for alle kjøretøy. Næringslivet betaler gjerne for å komme fortere frem, sier Kvamme.

Til tross for 30 prosent økning av godstransport innen 2025, mener Kvamme at det er fullt mulig med 50 prosent kutt i CO2-utslippene og 75 prosents reduksjon i NOx-utslippene.

Ifølge Kvamme kan biodiesel bidra til å redusere CO2-utslippene med 100 prosent fra den dieseldrevne næringstransporten. På grunn av begrenset produksjon må biodiesel prioriteres til tyngre kjøretøy og fly, mens privatbiler og lettere kjøretøy må gå på elektrisitet.

– Et annet tiltak er en lavutslippssone, der bare biler med såkalte Euro VI-motorer kan levere varer. Dette er motorer som reduserer NOx-utslippene med opptil 90 prosent, sier Kvamme.

Han foreslår at alle bensinstasjoner bør bli energistasjoner med biogass, biodiesel, el-lading og hydrogenfylling, og med arealkapasitet til store kjøretøy.

Miljødifferensierte bompenger er også et viktig tiltak.

– Med næringslivet som pådriver, kan vi nå disse målene innen ti år, sier Kvamme og viser til at nyttetransport står for halvparten av CO2-utslippene og tre fjerdedeler av NOx-utslippene.

Hans fremtidsønske nummer en er at vi så kjapt som mulig klarer å få utslippsfrie kjøretøy i hele Norge.

Fakta: Atle Kvamme

Atle Kvamme innledet på Schenkers kundeseminar for en tid tilbake. Her understreket han at fremtidens transport- og logistikkløsninger må være selvforsynt med ren energi og 100% fornybart drivstoff. Foto: Per Dagfinn Wolden

 • Alder: 70
 • Stilling: Daglig leder K5 Alliansen, et interesseselskap for å få realisert fellesprosjektet vei og bane Bergen-Voss (E16 og Bergensbanen i parallelle tunneler)
 • Født: Radøy i Nordhordland
 • Sivilstand: Gift, 2 barn, 4 barnebarn
 • Yrkeserfaring:
 • – Næringspolitisk sjef/Kommunikasjonsdirektør Bergen Næringsråd
 • – Daglig leder Maritimt Forum
 • – Informasjonsdirektør Fjord Line
 • – Informasjonssjef Bergen Nordhordland Rutelag
 • – Informasjonssjef Vestlandsbanken/Fokus Bank
 • -Journalist NRK
 • – Lærer
 • Utdanning: Lærerutdanning m/etterutdanning i kommunikasjon, idrett og samfunnsfag.
 • Andre prosjekt han jobber med for tiden:
 • – Kildn, en passasjer-havn for Bergensregionen under etablering på Askøy. Forventet byggestart i 2024.
 • – E39 Vågsbotn-Klauvaneset, et prosjekt som inngår i NTP, og hvor man nå går i gang med reguleringsplan. En tofelts vei med daglig kork og en ådt på opp mot 30.000 pbe. Skal bli en del av Ringvei Øst i Bergen med nye E39 fra Fjøsanger til Arna. Forventet byggestart første del (Vågsbotn-Klauvanese) 2026.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d