Trafikk-kork på jernbanen: Må si nei til nye selskaper

av

Bane Nor må si nei til nye selskaper og slår nå alarm om sprengt kapasitet på flere strekninger.

(CargoNet er bare ett av togselskapene som er berørt at trafikk-kork. Foto: Per Dagfinn Wolden)

Det 1290 kilometer lange sporet mellom Lysaker og Bodø er blant strekningene som er sprengt. Her er det ikke plass til flere avganger, verken for gods- eller persontog, ifølge Bane Nor. 

De siste årene har det blitt stadig flere tog på strekningen. Gods- og persontogene kjører i kø på det som i all hovedsak er milevis med enkeltsporet jernbane. Det fører til lengre reisetid og flere forsinkelser.

Flere banestrekninger er sprengt

– Både Kongsvingerbanen, Dovrebanen, til dels Østfoldbanen og Gjøvikbanen er sprengt. Også i Oslo-gryta, med de banene som går der, begynner det å bli veldig fullt, sier faggruppeleder Stig Sætermo i Bane Nor, til avisa Glåmdalen.

Mange banestrekninger går gjennom Oslo S. Det betyr at en feil her raskt forplanter seg til mange persontog og godstog som blir kjørende i kø til og fra hovedstaden.

Ifølge Bane Nor kan ikke raske passasjertog passere tregere godstog. Det kan kun gjøres inne på stasjoner med flere spor, eller der det er bygget kryssingsspor.

Kristina Bolstad Picard

– De senere årene har vi hatt en sterk økning i antall avganger med persontog og mer godstrafikk på jernbanen, sier Kristina Bolstad Picard, kommunikasjonssjef for drift og teknologi i Bane Nor.

Dermed må Bane Nor si nei til togselskaper som ønsker å frakte flere passasjerer og mer gods på bane. Og den gamle infrastrukturen slites ned raskere enn Bane Nor klarer å vedlikeholde den, fordi trafikkmengden har økt.

– Løsningen er å sette i gang bygging av dobbeltspor raskest mulig. Det er den eneste medisinen vi har som kan gi mer tog, både person og godstrafikk, på jernbanen, sier Sætermo til avisa Glåmdalen.

Han viser til at også flere krysningsspor og økt vedlikehold vil kunne øke kapasiteten.

– Det er positivt at mange vil bruke jernbanen, men utfordringene Bane Nor peker på, er reelle, erkjenner statssekretær Tom Kalsås (Ap) i Samferdselsdepartementet, og som viser til mange ensporede linjer og hundre år gammel infrastruktur.

Han understreker imidlertid følgende:

– Regjeringens ambisjoner står ved lag: Det skal bli mulig å flytte mer transport fra vei til bane.

– De siste tiårene har det særlig blitt satset rundt de store byene. Det har pågått og pågår fortsatt en betydelig utbygging av dobbeltspor. Vi ser i dag at det bygges dobbeltspor i retning Hamar, Moss og Tønsberg, sier han til NRK.

Tom Kalsås

– Det satses også på de viktigste godsstrekningene. Det handler om å forlenge krysningsspor og få mer effektive terminaler, på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim eller Trondheim-Bodø, sier Kalsås.

Men dobbeltspor er dyrt. Den nylig åpnede Follobanen hadde en samlet prislapp på nesten 37 milliarder kroner. Det tok 13 år fra prosjektstart til togene kunne settes i trafikk.

Mindre økonomisk handlingsrom fremover vil tvinge fram enda tydeligere prioriteringer, mener han.

– Da kan det hende at flere krysningsspor og utbedring av eksisterende infrastruktur er svaret, sier Kalsås.

Den nylig åpnede Follobanen har avhjulpet problemet med sprengt kapasitet sørøst for Oslo. Men fortsatt det meste av landets 4200 kilometer med skinnegang enkeltsporet.

Fulle linjer: Her er det ikke plass til flere tog: Fulle linjer: Her er det ikke plass til flere tog – NRK Norge – Oversikt over nyheter fra ulike deler av landet

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: