Kompetanseutvikling – bransjens viktigste utfordring

av

Fremtidens kompetansebehov og rekruttering til bransjen er fokus for innlederne Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport, Geir Mo, adm. direktør i NLF (bildet) og Kirsten B. D. Steenberg, adm. direktør i DB Schenker Norway på Transport & Logistikk 28. – 29. september.

Kompetanse blir utvilsomt også et av de mest spennende konferansetemaene når aktørene i transport- og logistikkbransjen møtes NOVA Spektrum i Lillestrøm.

Innleder om relevant kompetanse

DB Schenker-sjefen i Norge, Kirsten B. D. Steenberg

DB Schenker-sjefen i Norge, Kirsten B. D. Steenberg, skal innlede om behovet for god relevant kompetanse innenfor transport- og logistikkfaget.

Steenberg overtok ledelsen for Scenker-virksomheten i Norge etter at avdelingene i de fem nordiske landende tidligere i år dannet en felles-nordisk organisasjon.

Den tyske logistikk-giganten DB Schenker har vært gjennom en global omorganisering, og hvor den norske virksomheten er en del av dette.

I Norden ble Schenker-selskapene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island samlet til én organisasjon.

I tillegg til å ha rollen som administrerende direktør, har Steenberg fortsatt ansvar for People & Organization i DB Schenker i Norge. Det innebærer blant annet dynamisk vekst og kundefokus.

I Steenberg har Schenker-virksomheten i Norge fått en person med tung ledererfaring fra ulike roller i flere år, blant annet innen Landtransportdivisjonen i Schenker AS.

Hun forlot stillingen som Head of Direct Freight i 2017, i forbindelse med et fireårig internasjonalt opphold i Washington D.C. USA med sin familie.

Nå er imidlertid Steenberg sterkt tilbake, og 29. september får du møte henne på transport- og logistikksektorens største faglige møteplass, NOVA Spektrum i Lillestrøm. DB Schenker her: https://www.dbschenker.com/no-no.

Den store utfordringen

NHO LT-sjef Are Kjensli

– Allerede før både covid og krigen i Ukraina opplevde bransjen store utfordringer med rekruttering av kvalifiserte sjåfører her til lands, sier NHO LT-sjefen, Are Kjensli.

Han viser til blant annet lønnsnivået i Polen og de baltiske statene som har blitt betraktelig bedre, og hvor mange av sjåførene valgte heller å jobbe “hjemme”.

– Vi i NHO Logistikk og Transport tok den gang til orde for å gjøre lønns- og arbeidsvilkår knyttet til sjåføryrket mer attraktivt for å sikre rekruttering. Med covid og krig i Ukraina ble situasjonen betraktelig forverret, ikke bare i Norge, men i hele Europa. Det er imidlertid ikke bare innen sjåføryrket vi mangler arbeidskraft. Våre bedrifter melder om store utfordringer med å få på plass kompetente fagarbeidere innen alle deler av transport- og logistikk-kjeden, sier Kjensli som fremhever at NHO LT tilbyr kompetansepåfyll innen bl.a. logistikk, spedisjon, toll og ledelse gjennom egen kompetanseavdeling.

– Gjennom våre utdanninger tollbehandling og speditørskolen tilegnes bred og allsidig bransjekompetanse. Vi tilbyr også et 2-årig traineeprogram som innebærer fulltidsjobb i bedrift i kombinasjon med faglige samlinger. De siste årene har vi hatt en samarbeidsavtale med NAV knyttet til denne traineeordningen, sier Kjensli, og fortsetter:

– Vår bransje er avgjørende for å opprettholde driften av samfunnet. Den er spennende og full av muligheter, og det jobbes mye med innovasjon, bærekraft og seriøsitet. Fremover vil i tillegg rekruttering til bransjen stå høyt på vår agenda, avslutter NHO LT-sjefen. NHO LT her: https://www.nholt.no/.

Et samfunnsoppdrag

NLF-sjef Geir A. Mo (Foto: Mike Hillingseter, NOVA Spektrum)

Geir Mo i Norges Lastebileier-Forbund forteller følgende:

– Våre medlemmer har definert NLFs samfunnsoppdrag til å være den samlende kraften som styrker næringens konkurranseevne. For å få til dette, er et av våre strategiske mål å heve kompetansen hos våre medlemsbedrifter, og om mulig gjøre dem enda mer profesjonelle. Det gjør vi ved å legge til rette for en omfattende skolering gjennom NLF-skolen, samt å gjennomføre omfattende programmer for å gjøre det enklere, mer effektivt og mer lønnsomt å drive virksomheten.

NLF-sjefen fremhever videre:

– Vi leverer Fair-Transport sertifisering, Kjøre og hviletidsoppsfølgings-programmet Tacho Online. Det brukes også for å registrere arbeidstid, kvalitetssystemet/Internkontrollsystemet «Kvalitet og miljø på vei», i tillegg til Klimakalkulator og NLF Kalkyle. Vi leverer også omfattende opplæring og holdningsskapende arbeid i bedrift, og med sjåførene for å få ned antall skader, oppnå mer økonomisk og defensiv kjøring osv.

Geir A. Mo viser også til at det i tillegg arbeides systematisk med rekruttering gjennom samarbeid med NAV, Forsvaret, Opplæringskontorene, landslinjene mv for å markedsføre yrket og næringen. NLF her: https://lastebil.no/.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: