Fremtidens match av gods og transport

av

– Dette er veien å gå – men det er et stort MEN

– Det å få bukt med useriøse aktører, for så vel transportører som transportkjøpere, er en stor jobb. Det vil alltid finnes de som velger billigste, enkleste og/eller kjappeste løsning.

Det svarer blant annet Logistikkforeningens leder, Renate Brynhildsen, når Logistikknyhetene.no spør henne om noen betraktninger rundt fremtidens match av gods og transport.

Vi vet at samfunnet får en betydelig miljøgevinst gjennom mindre tomkjøring og prioritering av grønn transport.

Men transport- og logistikkbransjen trenger verktøy som kan bedre utnyttelsen av egen kapasitet og ressurser, og som igjen gir miljøgevinst gjennom mindre utslipp av CO2.

I dette fremtidsbildet oppnås vesentlige fordeler både for kjøper og selger av transporttjenester.

Men så er det slik at næringen trenger koordinering av lasten, en fremtidens match av gods og transport.

– Hva synes du om et nav som koordinerer last og ledig kapasitet i transport- og logistikkmarkedet på en ny og bærekraftig måte? Spør vi lederen i Logistikkforeningens hovedstyre.

– Et nav som koordinerer last og ledig kapasitet er en god idé. Alle hjelpemidler som kan bidra til å redusere tomkjøring vil ha en positiv effekt på både miljøregnskap og økonomi. Men hvordan dette navet skal fungere optimalt er en annen ting, svarer Brynhildsen.

Hun fremhever imidlertid at det allerede er flere tilgjengelige nav i dag, og at speditører har fokus på fulle biler og sikre returlast.

– Men det er en retnings-ubalanse på godsflyten i landet vårt, både innenlands og grensepasserende. Denne ubalansen kan ikke et slikt nav nødvendigvis hjelpe med, understreker Brynhildsen.

– Hva vil du bidra med, og hva bør gjøres, for å etablere nye og fremtidige løsninger på dette området?

– Logistikkforeningen bidrar med arenaer for dialog, kompetansedeling og nettverk. På våre arrangementer deler vi gjerne informasjon om gode løsninger og kan være med på å skape dialog på tvers i vårt nettverk.

– Hvilke fordeler ser du ved bruk av slike løsninger?

– Jo færre tomme kilometer kjørt, jo mindre utslipp pr. tonn/km, noe som er bra for miljøet og for klimaregnskapet. Og ikke minst en bedre økonomi for både transportør og transportkjøper.

– En av tre godstransportører kjører tomme til enhver tid. Valg av miljøvennlig transport og færre tomme biler vil gi betydelig miljøgevinst. Er du enig?

– Jeg har ikke sett på statistikken, men enhver reduksjon av tomme biler vil kunne bidra til reduserte utslipp. Og valg av miljøvennlig transport vil helt klart gi en betydelig miljøgevinst.

– Det er et stort MEN

– Always Cargo er et selskap som vil bidra til verdiskaping hos transportører, speditører og godseiere. Selskapet vil tilføre transport- og logistikkbransjen en ny og innovativ løsning og bedre vekstvilkår. Rett og slett et digitalt nav for økt inntjening og mindre administrasjon. Det igjen bidrar til at samfunnet får en miljøgevinst gjennom mindre tomkjøring og prioritering av grønn transport. Hva mener du om et slikt initiativ?

– Initiativet er godt. Men, og det er et stort MEN: Vil det levere godt i praksis? Hva med leverandørgodkjenning og ansvar iht. allmenngjøringsforskriften? Veldig mange bedrifter må godkjenne leverandører før bruk, dette gjelder også leverandører av transporttjenester. Det kan være pga. sertifiseringer, interne prosedyrer og retningslinjer. Det legger føringer for hvilken transportleverandør som kan velges, uavhengig av kapasitet.

– Det hevdes at tradisjonelle nettverk bygger på tillit mellom aktørene. Avtaleinngåelse med en ny part som ikke kan kvalitetssikres raskt øker risiko for problemer. Noen velger likevel transport til underpris med risiko for medvirkeransvar og store bøter. Er du enig, og evt. hva må gjøres?

– Det å få bukt med useriøse aktører, det være seg transportører eller transportkjøpere, er en stor jobb. Det vil alltid finnes de som velger billigste, enkleste og/eller kjappeste løsning. For å få til endring må det en holdningskampanje til. Det er krevende.

Og Brynhildsen forklarer videre:

– Dette er veien å gå

– Fokus på sertifiseringer, oppfyllelse av allmenngjøringsforskriften, miljøvennlige alternativer, det er veien å gå. Et skifte forutsetter også gode insentiver fra staten, noe som gjør det lettere å tilby de miljøvennlige alternativene til en konkurransedyktig pris. Da nytter det ikke at Enova nå kutter i støtten til el- og biogass kjøretøy. Eller at insentivene til hydrogendrevne kjøretøy er så mye lavere enn det EU tilbyr. Det må lønne seg for transportører å satse på grønn transport, og det må lønne seg for transportkjøpere å velge de miljøvennlige alternativene, avslutter lederen av Logistikkforeningens hovedstyre, Renate Brynhildsen.

Her kan du lese flere artikler i samme kategori: https://logistikknyhetene.no/2023/07/07/retur-gods-er-et-uttrykk-jeg-skulle-onske-ikke-eksisterte/  https://logistikknyhetene.no/2023/06/14/heller-kaldt-vann-i-blodet-pa-tomkjorings-debattantene/https://logistikknyhetene.no/2023/06/19/tema-fremtidens-match-av-gods-og-transport/https://logistikknyhetene.no/2023/07/03/trenger-vi-nye-nav-plattformer-klart-vi-gjor/https://logistikknyhetene.no/2023/04/26/med-fokus-pa-baerekraftperspektivet/

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d