– «Retur-gods» er et uttrykk jeg skulle ønske ikke eksisterte

av

Logistikknyhetene.no fortsetter praten med bransjefolk om fremtidens match av gods og transport.

Vi vet at samfunnet får en betydelig miljøgevinst gjennom mindre tomkjøring og prioritering av grønn transport.

Men transport- og logistikkbransjen trenger verktøy som kan bedre utnyttelsen av egen kapasitet og ressurser, og som igjen gir miljøgevinst gjennom mindre utslipp av CO2.

I dette fremtidsbildet oppnås vesentlige fordeler både for kjøper og selger av transporttjenester.

Men så er det slik at næringen trenger koordinering av lasten, en fremtidens match av gods og transport.

Logistikknyhetene.no har henvendt seg til NLFs regionssjef Leif Jarle Christensen.

– Tomkjøring står for en betydelig del av transportnæringens klimautslipp. Hvis disse utfordringene skal løses er det behov for å finne innovative og effektive løsninger for bærekraftig godstransport, i form av for eksempel et nav. Er du enig?

– Det finnes mange slike nav allerede i dag. Vet ikke om det trengs flere system. Og lastebileiere i dag er veldig flinke til å dele denne informasjonen mellom seg. Lastebileiere, samlastere, speditører og andre sentraler driver i dag allerede kollektiv transport på gods.

Christiansen tror også at alle i bransjen i dag jobber aktivt med å redusere tomkjøringen.

– Økonomiske årsaker bidrar til å trigge dette ganske godt. Hvis det skulle gjøres noe med dagens systemer, så må det «snakkes» mer med hverandre. Tror det er mer å hente på å jobbe mot innkjøps–ansvarlige slik at leveringer blir større og færre stopp og færre km. I stedet for flere varebiler trenger vi større miljøvennlige og sikre lastebiler på veien, også i distribusjons-leddet. Både vekter og volum må økes, sier Christensen.

– Always Cargo vil bidra som et nav som koordinerer last og ledig kapasitet i transport- og logistikkmarkedet på en ny og bærekraftig måte. Selskapet ser store fordeler ved bruk av løsningen. Både kjøper og selger av transporttjenester oppnår vesentlige fordeler som økt inntjening og mindre administrasjon, mens samfunnet får en miljøgevinst gjennom mindre tomkjøring og prioritering av grønn transport. Er du enig?

– Klarer vel ikke å være helt enig. Men kjenner også for lite til Always Cargo. Jeg mener dagens løsninger er gode. Fokuset på tomkjøring løses ofte med økonomiske intensiver. Derfor jobber dagens befraktere/selskaper hele tiden med å fylle bilen. De kan selvsagt utvikles og gjøres bedre. Og «retur-gods» er et uttrykk jeg skulle ønske ikke eksisterte. Balanse i volumer i alle retninger vil i Norge være vanskelig. Heller ikke med den rette lastbærer som trengs for godset. Hvorfor skal en av de retningene bli til retur-gods. Bilen skal gjerne i retur men godset skal ikke i retur, sier Christensen.

Han stiller et stort spørsmål til om ordet retur-gods gir en forventning om lavere pris, og som igjen øker sjansen og risikoen for underpris og svekkelse av medvirkeransvaret. Da ser han bort fra internetthandel, og som det er mye retur på i dag.

– Her må det nok inn et annet lovverk, understreker Christensen.

– Hvilken løsning bruker dere i NLF?

– Med Fair Transport vil Norges Lastebileier-forbund fremheve og tydeliggjøre trygg transport fra ansvarlige transportører. Transportører som kjører trafikksikkert, er utslippsvennlige og tilbyr gode arbeidsforhold, sier NLFs regionssjef, reg. 6, Leif Jarle Christensen til Logistikknyhetene.no. 

Her kan du lese flere artikler i samme kategori: https://logistikknyhetene.no/2023/06/14/heller-kaldt-vann-i-blodet-pa-tomkjorings-debattantene/, https://logistikknyhetene.no/2023/06/19/tema-fremtidens-match-av-gods-og-transport/, https://logistikknyhetene.no/2023/07/03/trenger-vi-nye-nav-plattformer-klart-vi-gjor/, https://logistikknyhetene.no/2023/04/26/med-fokus-pa-baerekraftperspektivet/

Fakta: Leif Jarle Christensen

NLFs regionssjef har bred transport- og logistikkerfaring med flere ledende roller. Det være seg avdelingssjef i DSV Road Trondheim, distriktssjef i PostNord, avd. Trondheim (2013-2017), distriktssjef Bring Cargo, Midt-Norge (2012-2013), Operation Key Account Manager i Bring Cargo AS, avd. Trondheim (2010-2012), divisjonsdirektør for trafikk og distribusjon i Bring Logistics (2003-2010), trafikkplanlegger i Nor-Cargo AS (2001-2003) og Jon Berg Shipping (1996-2000).
Han har også vært leder i NHO LT Trøndelag.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d