Trenger vi nye nav-plattformer? – Klart vi gjør!

av

Med stor iver og engasjement jobber hun med å etablere et supplerende nav og en ny nasjonal plattform for koordinering av transportoppdrag. Fra bransjehold, derimot, blir det hevdet at det er mer enn nok av slike plattformer, og at de har eksistert i mange år.

Logistikknyhetene.no er nysgjerrig på hva som skjer på dette området, og spurte initiativtager og daglig leder i Always Cargo, Birgith Rosseland.

– Du etablerer en ny nasjonal plattform for transportører og speditører. Det må du forteller mer om?

–  Løsningen gjør det mulig å fylle ledig kapasitet i tomme eller halvfulle biler, noe som gir mer inntjening og et mindre negativt miljøregnskap. Always Cargo tilbyr sin løsning både for godstransport og annen transport på proffmarkedet. Systemet bidrar til økt kontroll ved at det bare er registrerte firma som kan motta, og legge inn, oppdrag. Det kan også gi speditører tilleggsoppdrag fra eksterne brukere som trenger veiledning knyttet til transportoppdraget.

– Og hva er så fordelene?

– Vår løsning er nøytral og koordinerer på tvers av flåtestyring-, TM- og logistikksystemer som brukes av bransjen i Norge. Always Cargos forskningsbaserte løsning automatiserer tidkrevende prosesser, reduserer tidsbruk og administrasjonskostnader. Vi vil med dette skape nye arbeidsplasser og generere nye inntektskilder på en ryddig og transparent måte.

– Du gjorde en henvendelse til bransjeorganisasjoner tidligere i år for å få innspill til initiativet ditt?

– Ja, Always Cargo sendte en invitasjon til ledelsen i NHO Logistikk og Transport (NHO LT) sentralt, og region Agder, for å få innspill før vi gikk videre med vår lansering i markedet. NHO LT er jo en svært viktig aktør som jobber for å styrke NHOs medlemmer i bransjen. Men vi har ennå ikke fått noen respons, sier Rosseland.

– Men fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF), hvor du også ba om innspill, fikk du svar?

– Ja, her fikk vi rask tilbakemelding fra leder, med beskjed om at det ble sendt til en avdeling for evaluering. Regionleder Reidar Retterholdt med ansvar for Rogaland og Agder sto på kopi, og han tok kontakt.

– Og hva skjedde videre?

– Det endte med et møte hvor vi presenterte den digitale løsningen. Næringsforeningen i Kristiansand ville ta kontakt igjen så vi kunne presentere det for deres Transport- og Logistikk-gruppe etter sommeren. Vi har også vært i noen svært lovende møter både med private og offentlige aktører.

– Hva med det videre løpet?

– Vi ser frem til å jobbe videre for å få testingen i sluttfasen av forskningsprosjektet utført på best mulig måte. Sammen med ulike representanter innen transport skal vi tilrettelegge for en brukervennlig og effektiv løsning for kunder og brukere, forteller Birgith Rosseland til Logistikknyhetene.no.

– Så her er det full kontroll?

– Med vårt verktøy får kundene full kontroll over hvem som leverer godset, så det ikke vil være mulig å sende noen useriøse aktører som ikke er registrerte i henhold til systemet vi har i Always Cargo. Vi vil etter hvert som vi kommersialiserer ha tilleggstilbud til de som ønsker/trenger ytterligere kvalitetssikring. Denne Piloten omfatter imidlertid mye forskning, testing og innovasjon, sier Rosseland.

– Går ingen andre i næringen

– Flere i bransjen hevder at det ikke er behov for noen ny plattform eller nav av dette slaget. Kommentar?

– Dette er supplerende nav og en ny nasjonal plattform for koordinering av transportoppdrag. Behovet er så absolutt til stede, sier Rosseland.

Hun understreker også at Always Cargo går hverken speditører eller andre i næringen, men tilrettelegger for tilgang til disse på en nasjonal arena.

Tillit og samarbeid

– Jeg har veldig stor respekt for bransjen og den jobben selskap innen transport, spedisjon og logistikk, og ikke minst sjåførene, gjør hver dag for at varer skal komme frem i tide. Jeg har stor sans for deres måte å samhandle på. Tillit og samarbeid er en forutsetning for god match mellom transportkjøper, transportør og et evt. nav for å samordne og koordinere transporten. For å få tillit og respekt må vi bli tatt på alvor ved å vise at vi har noe som kan brukes, og at det fungerer som forventet, forteller Birgith Rosseland til Logistikknyhetene.no.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: