Kronikk: Håp for jernbanen?

av

Det å drive togdrift er komplisert fordi de ca. 400 mil med spor vi har i Norge er stort sett ensporet og har for korte krysningsspor. Mye av godset går mellom landsdelene via Alnabru (bildet), noe som gjør det ekstra sårbart. I tillegg er det en rekke selskaper som driver deler av jernbanevirksomheten. Alle blir avhengig av hverandre.

Av Einar Spurkeland

Bane Nor får inntekter fra brukere på ulike måter, for eksempel leieinntekter fra områder, spor og lokaler til togvedlikehold. Sporkapasitet må bestilles når tog skal flyttes på. Bane Nor Eiendom har ansvar for verkstedrelatert bygningsmasse på jernbanen. Hva vil skje med verkstedene?

Norske Tog, som eier togene, skal vedlikeholde togene på verkstedene, men hva skjer med verkstedene? Mantena er et av selskapene som driver vedlikehold av jernbanemateriell. Man kan spørre seg hvordan samarbeidet er mellom Mantena, Norske Tog og Bane Nor blir når nye togsett leveres. Er verkstedene tilpasset nye tog? Hva med togoperatørene, for eksempel Cargonet, som skal drifte togene. Det er en overhengende fare for at partene blir for mange og at man mister oversikten. I Hamar mister Mantena sitt verkstedoppdrag fra september 2023. I Lodalen er det uklart hvilket materiell som skal vedlikeholdes der i fremtiden.

I Lodalen er det 9 verkstedspor der flere av sporene er for korte i forhold til det materiellet som benyttes. Eksempelvis kan man i toghallen i Lodalen ta inn en vogn eller et lokomotiv. Tre av sporene er uten kjøreledning. Mangelfulle strømkabler skaper utfordringer for verkstedfolkene. Et annet problem er at man på noen spor ikke kan benytte truck for å løfte komponenter av og på togene. Det er heller ikke uvanlig at verkstedarbeidet fører til at trafikken inn i Lodalen sperres. Vedlikeholdet krever flere verkstedspor. Lodalen har kort avstand til Oslo S og Alnabru, men mangler kapasitet til å utføre vedlikehold, blant annet senkegrav for hjulbytte og bedre strømkapasitet.

Sett fra et byutviklingsperspektiv vil et lokk over Lodalen med bygninger over kunne bli både god butikk for Bane Nor og en god løsning både for jernbanen og byen. Bane Nor henter tippedirektøren og tidligere NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen til sjefsjobben. Eriksen har også bakgrunn som redaktør i Dagbladet. Fra før av har Bane Nor en stor stab med fagdirektører. Kan Eriksen bli mannen som gir jernbanen et løft? Oppdelingen av jernbanen i mange enheter og selskaper har bidratt til pulverisering av ansvar. Nå trenger jernbanen samling i «bånn» og en tydeligere retningsstyring.

Einar Spurkelands nyeste bøker.

Fakta: Einar Spurkeland

Fagansvarlig Lastebil og Logistikk/Spedisjon i Store Norske Leksikon, Cand. Polit. Einar Spurkeland, har mange gode definisjoner på transportkjøper/vareeier, transport, logistikk og spedisjon. I det hele tatt logistikk som profesjon og næring.
Logistikkveteranen Spurkeland er også fagbokforfatter og tidligere kommunikasjonssjef i Schenker AS.
Kontakt: einar@spurkeland.no

 

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d bloggere liker dette: