NLF-sjefen ber nå om fortgang

av

– Nå må byggingen av lade-infrastrukturen komme i gang snarest mulig.

På bildet står NLFs adm. direktør sammen med byrådssekretær Lars Gravråk, i Byrådsavdeling for næring og eierskap. Anledningen er åpningen av nytt distribusjonspunk i Oslo Havn nylig. (Foto: Johnny Syversen)

Det sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund etter at samferdselsministeren fikk i hende en etterlengtet plan mandag.

Som Logistikknyhetene.no allerede har omtalt leverte Statens vegvesen denne uken sin plan for etablering av ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksveiene.

– Jeg har stor tro på at elektriske lastebiler og busser raskt kan bli en like viktig brikke i kampen for utslippskutt som elektriske personbiler er allerede, men det forutsetter lademuligheter, sier NLF-direktør, Geir A. Mo.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lenge etterspurt et slikt initiativ, og NLF-direktør, Geir A. Mo, er glad for at det endelig kommer på plass. Men han savner en mer konkrete løsninger.

Planen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Nye Veier og Enova på oppdrag fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med regjeringens nasjonale ladestrategi. 

Infrastrukturen må på plass

NLFs adm. direktør er utålmodig, og presiserer behovet transportnæringen har for bedre ladekapasitet.  

– Det er bra at det endelig kommer en mer konkret plan på bordet, slik at man kan begynne å bygge offentlig tilgjengelige ladestasjoner for tungbiler. Vår næring er helt avhengig av en tilstrekkelig ladeinfrastruktur dersom vi skal investere i elektriske lastebiler, sier Geir A. Mo til Lastebil.no.

Planen for ladestasjoner gir en detaljert oversikt over hvor mange ladestasjoner som trengs på ulike strekninger, men den sier ikke noe om hvor raskt de skal bygges og det spesifiseres ikke heller hva det vil koste og hvor pengene skal komme fra.

– Nok planlegging

– Samferdselsministeren har bedt om en plan, og nå har de fått en detaljert beskrivelse av hva som må bygges. Den må følges opp med målrettede offentlige støtteprogrammer. Nå er det nok planlegging, og på tide at spadene settes i jorda, understreker Mo. 

I regjeringens nasjonale ladestrategi skriver de blant annet at etablering og drift av ladestasjoner for tunge kjøretøy så raskt som mulig skal kunne skje på kommersielle vilkår, uten offentlig støtte. Samtidig anerkjenner SVV, slik som NLF alltid har ment, at Vegvesenets ladeplan vil kreve offentlig støtte i en startfase. Dette skyldes at det er store utfordringer med blant annet tilgang på kraft og tilgjengelig areal for ladestasjoner. 

– På sikt vil nok markedet ikke være avhengige av offentlig støtte, men i den fasen vi er i nå, koster nullutslippsbilene for mye til å være reelle alternativer for små- og mellomstore bedrifter som tross alt er det næringen i hovedsak består av. Når regjeringen stiller krav om at 50 prosent av nye lastebiler skal være utslippsfrie innen 2030, må de også sørge for at nullutslippsbilene er reelle alternativer til dieselbilen, både økonomisk og praktisk. Det er en kostnad regjeringen må være med å ta, sier Mo til Lastebil.no.

Trinnvis utrulling

Planen foreslår en trinnvis utrulling av et nettverk ladestasjoner i tre faser. Den første fasen vil innebære 10 til 20 ladestasjoner på stekningene Oslo – Svinesund, Oslo – Kristiansand – Stavanger, Oslo – Bergen og Oslo – Trondheim. I den andre fasen vil det sørges for en utrulling av hele riksveinettet. Den legger opp til trinnvis bygging av viktige korridorer for godstransport i Sør-Norge, strekningen Bodø – Fauske – Narvik – Tromsø, øvrige riksveier og strekninger i Nord-Norge som for eksempel ved større byer, havner og grensetrekninger. 

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d