Veiene åpner seg for Oslofjord Logistikk

av

Horten og Holmestrand kommuner har vedtatt reguleringsplan for nytt toplanskryss med E-18 på Helland. Dette gir en sikrere av- og påkjøring til/fra E-18, bedre kapasitet og tilgjengelighet til/fra Holmestrand.

– Da er vi et skritt nærmere realisering av grønt logistikk-knutepunkt med jernbanetilknytning og ekstrem samfunnsnytte (2-3 mrd. ref. Multiconsult), forteller daglig leder Lars Hellik Strøm i Oslofjord Logistikk AS til Logistikknyhetene.no.

Og så fremhever han:

– Jernbanen kobles på dobbeltsporet i august 2025.

Dette gir god adkomst til Oslofjord Logistikk på Kopstad. Det er med dette tatt et meget viktig steg videre i utbyggingen logistikksenteret.

400 mål store Kopstad godsterminal i Horten kommune utvikles som et logistikk-knutepunkt for jernbanerelatert virksomhet for gods, logistikk, service, resirkulering, og vil skape nye arbeidsplasser og bidra til regional vekst og samfunnsutvikling.

Planlegging av arealet startet i 2008. I 2012 ble det regulert til godsterminal.

Næringsområdet som drives av Oslofjord Logistikk AS, er planlagt som en privat terminal, men er avhengig av et nært samarbeid med det offentlige for å sikre god tilknytning til nærliggende infrastruktur.

Daglig leder Lars Hellik Strøm i Oslofjord Logistikk

Hvis alt går etter planen får vi et logistikk-knutepunkt som blant annet bidrar til å løse Alnabru-hodepinen.

– Men dette krever samarbeid, og at bransjeorganisasjonene og Bane NOR spiller på lag, sier Strøm i Oslofjord Logistikk: https://logistikknyhetene.no/2023/05/15/nytt-transport-nav-i-emning-men-her-ma-det-holdningsendring-til/.

Strøm er primus motor og initiativtager til etablering av Kopstad godsterminal i Horten, et 400 dekar stort område som tilrettelegges for godstransport på både jernbane og vei.

Hele 200.000 m2 bygningsmasse skal ligge under tak.

Strøm har tro på at veibyggingen er ferdig neste år, og at jernbanen er klar i august 2025.

– Men dette forutsetter samarbeid. Det kan virke som at utlendinger har sterkere rygg enn norske aktører og samarbeidspartnere, understreker Strøm som er litt skuffet over holdningen til både bransjeorganisasjoner og Bane NOR: https://www.banenor.no/.

Annonsering

All journalistikk er basert på Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten.    

Redaktør
Per Dagfinn Wolden
Mobil: 934 47 165

Tips og annonsering

%d